Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường tại kỳ họp 4

SGGPO

Chiều 22-4, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, tại kỳ họp thứ 3 sắp tới, theo Chương trình, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. 

Việc điều chỉnh tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đang được dư luận lo ngại

Việc điều chỉnh tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đang được dư luận lo ngại

Đến nay, 13/13 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua đã được tiếp thu, chỉnh lý và gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội; 4/8 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, 4/8 dự án được đề nghị lùi thời gian trình sang kỳ họp thứ 4 hoặc rút khỏi chương trình. Trong số 4 dự án pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2016, có 1 dự án được thông qua nhưng thay đổi hình thức văn bản thành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 3 dự án được Chính phủ đề nghị chuyển thành luật và sẽ được nghiên cứu, xây dựng để trình Quốc hội trong thời gian tới.

Ủy ban Pháp luật nhận thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc lập, triển khai thực hiện chương trình vẫn còn những hạn chế chậm được khắc phục như: Chương trình vẫn phải điều chỉnh quá nhiều; chất lượng của một số dự án luật, pháp lệnh được trình còn hạn chế, có dự án còn phải thay đổi khá nhiều về nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh; tình trạng “nợ” văn bản quy định chi tiết thi hành luật vẫn chưa được khắc phục triệt để; việc gửi hồ sơ, tài liệu về nhiều dự án vẫn chưa bảo đảm thời gian theo quy định mặc dù đã có đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên.

Về điều chỉnh Chương trình năm 2017, qua tập hợp đề xuất của Chính phủ và các cơ quan có liên quan, người đứng đầu Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc lùi thời gian trình các dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và bổ sung 2 dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. Cơ quan thẩm tra cũng tán thành đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và dự án Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện ra khỏi Chương trình và đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao tích cực chỉ đạo việc nghiên cứu, soạn thảo lại và sẽ xem xét, bổ sung vào Chương trình sau khi dự án được chuẩn bị xong, bảo đảm chất lượng.

Đáng lưu ý, Ủy ban Pháp luật nhất trí bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường vào Chương trình kỳ họp thứ 4. Tuy nhiên - ông Nguyễn Khắc Định nói thêm - Quốc hội sẽ quyết định cụ thể việc thông qua dự án ngay tại kỳ họp này hay tại kỳ họp tiếp theo căn cứ vào nội  dung, chất lượng chuẩn bị dự án…

Về dự kiến Chương trình năm 2018, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc đưa các dự án vào Chương trình năm 2018. Theo đó, Chương trình năm 2018 sẽ bao gồm 21 dự án luật, trong đó tại kỳ họp thứ 5 dự kiến thông qua 9 dự án luật (1 dự án luật được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp), cho ý kiến 08 dự án luật (chưa bao gồm dự án Luật Hành chính công - là dự án do đại biểu Quốc hội trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019). Tại kỳ họp thứ 6 dự kiến thông qua 9 dự án luật (8 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và 1 dự án luật được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp), cho ý kiến 3 dự án luật.


ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Có xanh mới bền

- Hai năm trở lại đây, nhiều thương hiệu thời trang quốc tế có mặt ở xứ mình đều đã dành nhiều cố gắng để cổ vũ cho mảng thời trang thân thiện với môi trường. Hãng ngoại đã thế, còn các doanh nghiệp dệt may nội thì sao?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Cần cơ chế “đặc thù” thực hiện quy hoạch

Thời gian qua, phát triển đô thị tại TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: quy hoạch nhiều mà thực hiện chậm, dẫn đến “quy hoạch treo, dự án treo”; quy hoạch không đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của xã hội.

Tin buồn

Tin buồn

Quân chủng Phòng không Không quân; Quận ủy - UBND - UBMTTQVN quận Tân Bình, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN phường 2, quận Tân Bình và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: