Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công

SGGPO
 Ngày 22-2, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, bảo đảm kết quả giải ngân đến ngày 31- 7-2019 đạt ít nhất 50% và cả năm 2019 đạt ít nhất 95%.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Các sở chuyên ngành, UBND các quận, huyện được UBND TP phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định, đúng yêu cầu chất lượng. Tăng cường kiểm tra việc triển khai công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị.

Các dự án được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 phải cam kết hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư trong năm theo quy định. Trường hợp dự án đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư nhưng đến ngày 31-12-2019 không được cấp có thẩm quyển quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan sẽ xem xét không tiếp tục giao vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm kế hoạch tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.

UBND TP giao Sở KH-ĐT tư tổng hợp danh mục dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 đến ngày 31-12-2019 không hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan, tham mưu UBND TP xử lý theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giải ngân dưới 50% (tính đến ngày 31-7-2019) phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.  Giải ngân dưới 90% (tính đến hết năm 2019) thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công.

Sở KH-ĐT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu UBND TP báo cáo Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng, hàng quý theo quy định.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng - Chứng khoán

Thị trường

Địa ốc

Nông nghiệp

Ngành chế biến gỗ và bài toán đổi mới công nghệ

Từ đầu năm 2019 đến nay, các mặt hàng lâm sản nói chung đều có bước phát triển tốt khi xuất khẩu tăng 18,1% so với 9 tháng cùng kỳ năm 2018, đạt 7,9 tỷ USD, chiếm 26,4% tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm - thủy sản. 

Đầu tư

Thông tin kinh tế