CHÍNH TRỊ
Góp ý Luật Đất đai (sửa đổi): Bảo đảm cuộc sống ổn định người dân sau khi thu hồi đất
Thứ sáu, 15/03/2013, 06:51 (GMT+7)

(SGGP). – Ngày 14-3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị nêu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại đây, nhiều điểm mới liên quan đến các vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tài chính đất đai, giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất... đã được các đại biểu tập trung thảo luận.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đồng tình dự thảo tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, theo GS Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, luật cần phải làm rõ và xử lý được mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước nhằm điều tiết các lợi ích một cách tương đối hợp lý. Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xung quanh Chương V về vấn đề thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Phạm Gia Hải, Hội đồng tư vấn kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề xuất: “Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới chỉ bố trí tái định cư cho hộ gia đình, còn cuộc sống của người dân sau khi di dời thì không được đề cập. Vì vậy, cần tạo điều kiện cần và đủ cho người dân có cuộc sống mới trong qua trình thu hồi, trưng dụng đất đai...”.

Về vấn đề giá đất, GS Nguyễn Lang cho rằng, giá đất phụ thuộc vào quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị vào hoàn cảnh cụ thể đất đai. Tuy nhiên, khi đền bù có nhiều vấn đề phi lý. “Dựa vào giá trị thu hoạch của đất mang lại chúng ta quên mất người nông dân dựa vào đất đó để nuôi sống đời ông, đời cha, đời con. Khi chúng ta đền bù lại không đảm bảo để người ta sống hết đời đến đời con cháu. Bên cạnh đó, giá đất phụ thuộc đặc điểm và giá trị sử dụng của mảnh đất. Tuy nhiên, chúng ta lại ngắt ra, cũng cùng mảnh đất nhưng địa giới hành chính khác nhau, chính quyền địa phương được quy định giá đất. Như vậy, giá đất phụ thuộc vào quản lý hành chính chứ không phụ thuộc vào quy luật giá trị” - GS Nguyễn Lang nói.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đều nhấn mạnh, sửa đổi Luật Đất đai lần này phải giải quyết được những vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai, góp phần cải cách thủ tục hành chính về đất đai, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ vừa bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện. 

TR.LƯU

In trang Về đầu trang