10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2019

10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2019

Nghị quyết về CMCN 4.0; Vận hành cổng dịch vụ công quốc gia; Mạng 5G; Mạng xã hội Việt: Lotus, Gapo; Hệ thống E-Cabine...

10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2019 ảnh 1
10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2019 ảnh 2
10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2019 ảnh 3
10 sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2019 ảnh 4