20 dự án ngầm hóa lưới điện trong năm 2019

SGGP
Tính từ năm 2016 đến nay, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã ngầm hóa 538km lưới trung thế và 917km lưới hạ thế, đạt 80,8% khối lượng ngầm hóa so với chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. 

Tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn thành phố đạt hơn 40%. Khu vực nội thành đạt tỷ lệ khoảng 53%, riêng khu vực quận 1 và quận 3 đạt hơn 93%.

Trong năm 2019, dự kiến sẽ hoàn tất 20 dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa hệ thống dây thông tin. Song song đó, tổng công ty cũng phối hợp hạ ngầm lưới điện đồng bộ với các dự án giao thông đang triển khai; phấn đấu đến cuối năm 2019 đầu năm 2020 hoàn tất 100% khối lượng ngầm hóa đã đề ra trong giai đoạn 2016-2020.

MINH ĐAN

Các tin, bài viết khác