9 tháng, tín dụng tại TPHCM tăng 12%

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết, tính đến cuối tháng 9-2022, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TPHCM dự ước tăng 12% so với cuối năm 2021, tăng mạnh so với cùng kỳ 3 năm liền trước, ở mức 4,97% (năm 2021), 4,99% (năm 2020) và 10,2% (năm 2019).

Tín dụng TPHCM trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh nhờ sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của thành phố. Tăng trưởng tín dụng gắn liền với đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn ở nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực tăng trưởng tốt như cho vay ngoại tệ (chủ yếu cho lĩnh vực xuất nhập khẩu) đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cuối năm 2021; cho vay KCN-KCX đạt 224.203 tỷ đồng, tăng 14,67%; cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên đạt khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng 4%... 

Tin cùng chuyên mục