Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bài 2: Xây dựng Thanh Khê thành đô thị phát triển bền vững

SGGPO
Trong 5 năm đến, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và TP Đà Nẵng đứng trước những thời cơ và khó khăn, thách thức rất lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến nhanh, sâu rộng, tạo ra các cơ hội mới cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển TP Đà Nẵng, trong đó có tác động tích cực đến quận Thanh Khê.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ đến, với mục tiêu xây dựng Thanh Khê thành một đô thị phát triển bền vững, Đảng bộ quận Thanh Khê xác định phải nỗ lực, hoàn thành 3 nhiệm vụ mang tính đột phá: Một là, đẩy mạnh phát triển ngành thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận. Hai là, hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư, từng bước xây dựng đô thị văn minh. Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài 2: Xây dựng Thanh Khê thành đô thị phát triển bền vững ảnh 1 Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế không chỉ giải quyết vấn đề kẹt xe mà còn là công trình kiến trúc tạo nên điểm nhấn cho quận Thanh Khê
Theo đó, về kinh tế, quận bám sát các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (khóa XXI) triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương trong những năm đến.
Xây dựng Thanh Khê trở thành quận có kinh tế - xã hội phát triển, là trung tâm thương mại dịch vụ của TP Đà Nẵng. Quận sẽ tiếp tục phát huy và điều chỉnh một số nội dung của Đề án “Phát triển dịch vụ quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, phấn đấu đến năm 2025 số doanh nghiệp thương mại dịch vụ chiếm từ 75% trở lên trong tổng số các doanh nghiệp trên địa bàn.
Bài 2: Xây dựng Thanh Khê thành đô thị phát triển bền vững ảnh 2 Công tác giáo dục truyền thống quận Thanh Khê thông qua cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê
Cùng với phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư tương xứng cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng mọi mặt đời sống của người dân trong quận là mục tiêu quan trọng của Đảng bộ quận.
Theo đó, quận tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, gắn với Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”.
Bài 2: Xây dựng Thanh Khê thành đô thị phát triển bền vững ảnh 3 Quận ủy Thanh Khê tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng phương thức lãnh đạo của Quận ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng vừa phù hợp với tình hình đặc điểm của Đảng bộ vừa đảm bảo đúng theo các quy định của Đảng.
Các cấp ủy đảng tiếp tục cải tiến việc quán triệt, triển khai học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao uy tín của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong công tác và sinh hoạt cấp ủy.
Bài 2: Xây dựng Thanh Khê thành đô thị phát triển bền vững ảnh 4 Hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ
Công tác xây dựng bộ máy chính quyền quận và phường đang đặt ra yêu cầu phải ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phải tiếp tục phải đổi mới nội dung, phương thức, sát cơ sở, hiệu quả hơn; phát huy vai trò, năng lực trong giám sát và phản biện xã hội để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Với truyền thống anh hùng cách mạng, tình yêu quê hương nồng nàn, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của thành phố, Đảng bộ và Nhân dân quận Thanh Khê tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng, quyết tâm khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ quận Thanh Khê.

NGÔ XUÂN THẮNG Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tin tức - Sự kiện

Cơ hội phát triển

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường biển lẫn đường hàng không; môi trường du lịch an toàn; và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế, những năm qua, Đà Nẵng đã khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua cũng đánh giá Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Giáo dục - Đào tạo

Viết về Đà nẵng

" />