Bài học về xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ 2005-2010, ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng và phát triển Đảng tại quận 11 cũng được cấp trên đánh giá cao. Nổi bật nhất là thành lập mới 8 chi bộ, 3 đảng bộ cơ sở; kết nạp được 706 đảng viên mới, đạt 141% chỉ tiêu đề ra.

Số đảng viên mới kết nạp hầu hết là lực lượng trẻ, có trình độ cao đẳng, đại học nhờ vậy chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong số đảng viên mới có 40 đảng viên người Hoa, chiếm tỷ lệ trên 5%. Là một quận có trên 40% dân số là người Hoa sinh sống nên kết quả phát triển Đảng trong cộng đồng người Hoa là rất đáng ghi nhận.

Quận ủy cũng chú trọng xây dựng và phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân nên có sự chuyển biến rất tích cực. Trong nhiệm kỳ đã có 2 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân được thành lập và kết nạp 19 đảng viên mới. Như vậy, đến nay trên địa bàn quận đã có 8 chi bộ với 69 đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Hiện tại, quận 11 có 5/16 phường thực hiện thí điểm bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai chủ trương, nghị quyết được nhanh và kịp thời hơn, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Qua kiểm tra 71 lượt cơ sở Đảng đã phát hiện 54 đảng viên, 10 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật Đảng 80 người, trong đó kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 10 người. “Đưa đồng chí của mình ra kỷ luật đau lắm chứ! Nhưng để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh thì đó là việc cần làm một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Để làm tốt điều này cần tích cực triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, phát huy tốt vai trò của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức tiếp xúc trực tiếp với nhân dân…” - Bí thư Quận ủy quận 11 Dương Công Khanh nhấn mạnh.

Và bài học về xây dựng Đảng được Đảng bộ quận 11 rút ra không chỉ là sự quan tâm chỉ đạo của ban thường vụ, của cấp ủy trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, sử dụng, chính sách cán bộ, đảm bảo khách quan, đúng quy chế mà còn cần thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra, giám sát, dự họp sinh hoạt chi bộ, tạo được sự chuyển biến và nâng cao được chất lượng trong sinh hoạt, hoạt động của chi bộ

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác