Nét đổi mới về dân chủ trong Đại hội XI

Một trong những nét đổi mới được đại biểu cảm nhận ở Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng là dân chủ. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của đại hội lần này.
Đại hội Đảng lần thứ XI - Các đại biểu tiếp tục thảo luận các văn kiện

Đại hội Đảng lần thứ XI - Các đại biểu tiếp tục thảo luận các văn kiện

Sáng 13-1, Đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục làm việc tại các đoàn với việc thảo luận các văn kiện tại Đại hội gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Báo cáo Chính trị; Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
Miền Trung: “Cú hích” các khu kinh tế

Miền Trung: “Cú hích” các khu kinh tế

Khép lại năm 2010 được cho là “không thuận” trong thu hút đầu tư, các khu kinh tế (KKT) tại miền Trung đang hối hả cho những kế hoạch đón đầu và thu hút các dự án lớn trong năm 2011. Để tạo lực hút, các KKT đã hoàn thiện môi trường hạ tầng, xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng...  Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng công nghiệp, lấy các KKT làm hạt nhân đang được minh chứng từ thực tiễn, đã trở thành đòn bẩy trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở miền Trung.

Nhiều công trình lớn ở miền Bắc

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung đất nước, nhiều công trình lớn đã được xây dựng ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Mỗi một công trình hình thành mang đến những hy vọng mới về một tương lai cất cánh. Báo SGGP giới thiệu 5 trong số những công trình lớn được xây dựng trong thời gian gần đây ở miền Bắc.

Đọc nhiều nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TPHCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TPHCM

Sáng 23-9, đoàn công tác của Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng tại TPHCM từ sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.


" />