Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo SGGP

Từ ngày 14 đến ngày 20-4-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Nguyễn Ngọc Giang HCCG 20-23: Bạn đọc (Q.3): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78872 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 26988 (CK): 500.000đ, Duong Nguyen Thuy Linh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55620 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 43167 (CK): 300.000đ, chị Hoa +Ngan + Phuong - TCTHADS - Bộ Tư Pháp (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Nguyen Van Huynh  - Tran Van Dang - Q.3 (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Sam (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bui Thi Bich Hue  (CK): 1.000.000đ, P. Bằng + P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…73417 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 36117 (CK): 500.000đ, Bạn đọc số… 85004 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 07186 (CK): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ,Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 01964 (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Nhỏ HCCG 22-22 (12-4): Lê Nhơn (Q. 8): 100.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Le Thi Hai (CK): 500.000đ, Tran Thi Phuong Loan (CK): 150.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 28003 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thanh Diệu HCCG 22-21 (05-4): Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Le Thi Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 47013 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 04577 (CK): 200.000đ, Vu Quang Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Hoài Anh HCCG 22-20 (01-4): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Bạn đọc số ĐT …94703201 (CK): 200.000đ, Tran Thi Phuong Loan (CK): 150.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Minh Khôi HCCG 22-19 (29-3): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Tran Thi Phuong Loan (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 1.000.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Ái HCCG 22-18 (25-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp anh Ngô Văn Kiểm HCCG 22-17 (22-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Văn Anh HCCG 22-16 (18-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp bà Phan Thị Nga HCCG 22-15 (15-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ. 

Giúp chị Trần Thị Thanh HCCG 22-14 (8-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Kpă Tă HCCG 22-13 (04-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp em Phạm Thị Mỹ HCCG 22-12 (01-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Minh Hoài HCCG 22-11 (25-2): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp GĐ chị Phan Thị Hường HCCG 22-10 (22-2): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp bé Ngô Hoàng Thiên Long HCCG 22-09 (18-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp chị Võ Thị Thanh Loan HCCG 22-08 (15-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Thiện HCCG 22-07 (11-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp anh Đặng Đình Bắc HCCG 22-06 (08-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp anh Hoàng Đức Bình HCCG 22-05 (26-01): Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Duy Tâm HCCG 22-02 (07-1): Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Lê Thị Ngọc Hạnh (Q.10): 500.000đ, Nguyen Thi Mai Huong (CK): 200.000đ, Au Van Tieng (CK): 50.000đ, Dinh Sy Hung (CK): 360.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Công ty Zuellig Pharma Việt Nam (CK): 100.000.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.100.000đ. 

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 8.400.000đ.

Ủng hộ các gia đình y - bác sĩ, TNV mất vì tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19: Bạn đọc (P.14, Q.10): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Cha đột ngột tử vong, để lại đàn con thơ

Đầu tháng 12-2022, vừa từ nương rẫy trở về, người còn ướt đẫm mồ hôi, anh Hồ Văn Phể (37 tuổi, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bắt tay vào sửa điện trong nhà và không may bị điện giật tử vong.

Bạn đọc tiếp sức