Bảo đảm độ tuổi cấp ủy theo quy định

(SGGP). – “Toàn TP hiện còn 63,5% sở - ngành, 42,72% quận - huyện chưa thực hiện đúng tiến độ về nhân sự. Đa số quận - huyện mới thông qua dự thảo báo cáo chính trị lần 1 hoặc đang lấy ý kiến và 70% khối sở - ngành, cơ quan Trung ương tại TPHCM mới có dự thảo văn kiện, cá biệt có nơi đang soạn thảo. Tiến độ như vậy là rất chậm! Do vậy, các đơn vị cần đẩy nhanh công tác chuẩn bị đại hội, tập trung hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện cấp mình chậm nhất vào 10-4 để thảo luận cùng dự thảo văn kiện Trung ương và tổng hợp ý kiến trình đại hội” - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo đại hội của Thành ủy TPHCM vào sáng 5-4.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát lại quy trình, nhân sự ở 69 đơn vị thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy để bảo đảm đại hội thành công. Hiện nay, danh sách cấp ủy nhiệm kỳ mới ở 24 phường - xã được chọn thí điểm của TPHCM có số dư 18,05%, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 34,71%; dưới 30 tuổi: 14,12%; từ 30 - 40 tuổi: 28,82%; trên 40 tuổi: 57,06%.

Thống kê trong 31/45 Đảng bộ cơ sở khối sở - ngành và Trung ương thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, số dư đạt 20,84%, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 17,25%; dưới 30 tuổi: 14,12%; từ 30 - 40 tuổi: 26,51%; trên 40 tuổi: 70,28%.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo đại hội của Thành ủy, hầu hết các ý kiến cho rằng, về cơ bản, độ tuổi cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 ở các đơn vị sự nghiệp, phường - xã, quận - huyện và khối doanh nghiệp Nhà nước phải bảo đảm những quy định trong Chỉ thị 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

T.Sơn

t.sơn

Các tin, bài viết khác