BHXH TPHCM rút ngắn thời gian chỉ còn 1 ngày với thủ tục cho doanh nghiệp hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

SGGPO

Chiều 14-7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM thông báo về việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xuống chỉ còn 1 ngày làm việc đối với tất cả các hồ sơ liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.  

Tin liên quan

Trước đó, BHXH TPHCM đã hướng dẫn cụ thể đối với các doanh nghiệp về thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người chủ sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.  

BHXH TPHCM rút ngắn thời gian chỉ còn 1 ngày với thủ tục cho doanh nghiệp hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng ảnh 1 BHXH TPHCM rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ
Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 1 ngày

Trong đó, BHXH hướng dẫn thủ tục cụ thể để doanh nghiệp và người lao động được: 1- tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 2- giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; 3- hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; 4- xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn việc, ngừng việc.

Cụ thể, đối với việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4-2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thời gian tạm dừng là 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong năm 2020, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Thủ tục cụ thể như sau: doanh nghiệp lập hồ sơ theo mẫu kèm danh sách người lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trong tháng, gửi cơ quan BHXH nơi đang quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, thì trong vòng 4 ngày làm việc, cơ quan BHXH sẽ ban hành quyết định về việc tạm dừng đóng. Giờ đây, thời gian giải quyết hồ sơ được giảm xuống chỉ còn 1 ngày làm việc. Nếu không đủ điều kiện thì cơ quan BHXH trả lời cụ thể tới doanh nghiệp. Kết quả giải quyết được chuyển tới doanh nghiệp qua đường bưu điện.

Doanh nghiệp không phải làm hồ sơ

Về thủ tục giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng để người sử dụng lao động có thêm kinh phí hỗ trợ thực hiện phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động, cơ quan BHXH TPHCM sẽ tự động thực hiện, doanh nghiệp không phải làm hồ sơ.

Điều kiện là người sử dụng lao động đang tham gia bảo BHXH bắt buộc cho người lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân…). Thời gian 12 tháng tính từ ngày 1-7-2021 đến ngày 30-6-2022.

Trong thời gian này, người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện đăng ký tham gia và đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật, nhưng áp dụng mức đóng bằng 0 đồng. Mọi chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian này vẫn được bảo đảm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách thì khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định.

Cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% và gửi thông báo cho doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

BHXH TPHCM rút ngắn thời gian chỉ còn 1 ngày với thủ tục cho doanh nghiệp hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng ảnh 2 Doanh nghiệp và người lao động mong muốn được nhanh chóng thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ

Tiền hỗ trợ qua được chuyển khoản tới doanh nghiệp

Thứ ba, đối với việc hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, doanh nghiệp cần lập hồ sơ theo mẫu, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với người lao động đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

Thời hạn giải quyết hồ sơ trước đó là không quá 2 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ. Tuy nhiên, từ ngày 14-7, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn chỉ còn 1 ngày.

Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí cho đơn vị khi nhận được Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động từ cơ quan LĐTB-XH.

Về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động ngừng việc và danh sách lao động, doanh nghiệp cần lập danh sách người lao động theo mẫu quy định gửi cơ quan BHXH qua giao dịch điện tử, hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính. Thời hạn giải quyết thủ tục cũng là 1 ngày làm việc, rút ngắn 1 ngày so với trước đây.

Theo Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến, việc giảm thời gian giải quyết tất cả các loại hồ sơ nhằm kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

MẠNH HÒA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về khắc phục hậu quả cơn bão số 4. ẢNH: VIẾT CHUNG

Đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra

Mặc dù bão số 4 là cơn bão mạnh, đi nhanh, thời gian đổ bộ vào đất liền vào ban đêm, nhưng cả hệ thống chính trị, các lực lượng và người dân đã vào cuộc khẩn trương, đồng bộ, nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Thống nhất trình Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

Chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thông báo: Tất cả 44 ủy viên, thành viên của Hội đồng Thẩm định đã thống nhất thông qua hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới. Các thành viên đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

Tin buồn

" />