Bình Phước: Xếp thứ 7 cả nước về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Sáng 7-3, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2024.

1-3944.jpg
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, Bình Phước đã cung cấp 1.437 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, xếp thứ 7 cả nước. Theo thống kê của Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023, hồ sơ giải quyết đúng hạn cho người dân, tổ chức của Bình Phước đạt 95,12% và về chỉ số CCHC trung bình của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đạt 88,05% và UBND các huyện, thị xã, thành phố đạt 89,33%.

Năm 2024, Bình Phước đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Hoàn thành 100% nhiệm vụ của kế hoạch CCHC nhà nước đề ra. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được kiểm tra CCHC và kết hợp kiểm tra từ 30% trở lên. Kết quả đánh giá chỉ số CCHC của tỉnh; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2024 được cải thiện hơn so với kết quả đánh giá năm 2023.

2-6452.jpg
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện tốt CCHC sẽ đem lại sự hài lòng tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh giao; có biện pháp cụ thể khắc phục những lĩnh vực, tiêu chí, thành phần có điểm số thấp để nâng cao chỉ số cho những năm tiếp theo, ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính cho công tác CCHC, tăng cường kiểm tra CCHC.

Tin cùng chuyên mục