Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

SGGP
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa phối hợp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận 3 (TPHCM) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 120 cán bộ, công nhân viên trực thuộc.

 Lớp học nhằm nâng cao kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng trong việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh đối với cán bộ, nhân viên Sawaco. 

Chương trình bồi dưỡng gồm 3 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Các học viên cũng được bổ sung kiến thức về chiến tranh nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và cập nhật các diễn biến chính trị nổi bật trên thế giới năm 2018-2019.

 

HẠNH NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngành cấp nước ngày càng hiện đại hóa

Chủ động cấp nước an toàn cho nhân dân

Cấp nước an toàn, liên tục cho người dân luôn được Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong quá trình hoạt động. Theo đó, Đảng ủy Sawaco triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phát triển hệ thống cấp nước, xây dựng các phương án xử lý khi có sự cố về nguồn nước. Việc này cũng nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp nước, để đảm bảo an toàn cấp nước sạch cho người dân TPHCM.