Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Lớp học có 5 nhóm chuyên đề: bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên giáo; công tác dân vận; công tác văn phòng cấp ủy và tổ chức. Việc tổ chức lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của SAWACO, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đọc nhiều nhất

Ngầm hóa mạng lưới cấp nước sạch tại huyện Cần Giờ

Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành công tác lắp đặt đồng hồ nước cho những hộ dân có nguyện vọng sử dụng nước do xí nghiệp cung cấp. Trong đó, xí nghiệp đã hoàn thành thi công lắp đặt 99 đồng hồ nước cho các hộ dân ở xã Tam Thôn Hiệp.