Các cụm, khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2022

SGGP
Các cụm, khối thi đua gồm các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Theo đó, Khối thi đua 4 kinh doanh ngành nước - Cụm thi đua 2 Công đoàn gồm 10 thành viên đã thống nhất thi đua các nội dung: tăng sản lượng, doanh thu, gắn mới đồng hồ nước; giảm tỷ lệ thất thoát nước, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý của ngành nước, duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ công nhân lao động.

Khối thi đua 5 sản xuất nước - Cụm thi đua 1 Công đoàn gồm 8 thành viên là đơn vị sản xuất nước cũng thông qua các nội dung thi đua về thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022, quy chế tổ chức và hoạt động năm 2022...

HOÀNG LONG

Các tin, bài viết khác

" />