Cải thiện môi trường kinh doanh để doanh nghiệp phát triển

Ngày 28-10, UBND quận 12 (TPHCM) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và ký kết vốn vay giữa ngân hàng với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại quận. 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trao đổi nhiều nội dung liên quan đến room tín dụng cho doanh nghiệp; các vướng mắc về chính sách thuế; sự liên kết giữa ngân hàng với doanh nghiệp…

Cải thiện môi trường kinh doanh để doanh nghiệp phát triển ảnh 1 Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp
Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức cho biết, ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền, UBND quận sẽ giải quyết dứt điểm, kịp thời trên tinh thần tạo các điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, quận sẽ kiến nghị UBND TPHCM và sở ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Theo Chủ tịch UBND quận 12, năm 2021 và 2022, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục duy trì. 

Những kết quả đó có đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, góp sức cùng với địa phương thực hiện các nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh.

Cải thiện môi trường kinh doanh để doanh nghiệp phát triển ảnh 2 Ngân hàng và doanh nghiệp lý kết vốn vay

Xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian tới, quận 12 sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh hơn, phù hợp với thị trường, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. 

Về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2022, Phó Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Minh Chánh cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 ước đạt hơn 2.439 tỷ đồng, đạt 103,19% so với dự toán, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu ngoài quốc doanh ước đạt hơn 822 tỷ đồng tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương 10 tháng ước đạt hơn 984 tỷ đồng, đạt 81,52% so với dự toán, giảm 50,45% so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến ngày 23-10, UBND quận 12 đã chi hỗ trợ đối với 38.293 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ thêm 10.334 trường hợp người lao động mang thai và đang nuôi trẻ dưới 6 tuổi, với số tiền trên 149 tỷ đồng. Thẩm định, phê duyệt danh sách và chi hỗ trợ đối với 881 lao động bị ngừng việc; hỗ trợ thêm 259 trường hợp người lao động mang thai và đang nuôi trẻ chưa đủ 06 tuổi, với số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục