Chỉ một ngày...

– Giá mỗi tuần, dân cả xứ mình không làm chuyện đó một ngày thì dư ra một khoản tiền lớn lắm.

– Lớn thế nào?

– Bằng đó đủ xây vài trăm phòng học, vài cái cầu to, hoặc gần bằng ngân sách của một tỉnh be bé.

– Khiếp. Nhưng đó là chuyện gì?

– Nghe tiếp đi. Nếu một tuần có một ngày không có chuyện đó, sẽ tiết kiệm được rất nhiều lương thực. Sẽ không mất nhiều phí tổn cho cấp cứu, chạy chữa tai nạn.

– Nghe bắt đầu giống mơ mộng rồi cha nội.

– Một tuần có một ngày không xảy ra chuyện đó, an ninh trật tự sẽ ổn hơn. Và ngoài những chuyện tiết kiệm hay ổn định về pháp luật, sẽ bảo vệ được môi trường. Nhiều loài ở trong sách đỏ không bị tuyệt diệt.

– Nghe hơi quen quen, như là nội dung tuyên truyền của cơ quan bảo vệ động vật hoang dã.

– Rồi vì không có ngày đó, người ta sẽ ký kết thỏa thuận hay hợp đồng trong công sở, công ty chứ không phải ở chỗ có “tăng” này “tăng” khác. Từ công sở về thẳng nhà, người ta sẽ không gây gổ, không ngã dúi dụi, không chửi đời tán loạn. Và thế là góp phần giữ được hạnh phúc gia đình.

– Nãy giờ ông tuyên truyền giùm nhiều cơ quan chức năng quá: từ kế hoạch đầu tư, an ninh trật tự, y tế, quản lý cán bộ công chức, rồi cả cho hội phụ nữ. Hết chưa? Đó là chuyện gì?

– Có tất cả những cái đó chỉ cần một ngày không nhậu!

Tư Quéo

tư quéo

Các tin, bài viết khác