Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước một cách toàn diện, bền vững

Chiều 15-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp tập trung đánh giá tình hình, vai trò, sự đóng góp của DNNN đối với phát triển kinh tế - xã hội; hiến kế, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để cả nước thực hiện hiệu quả 2 mục tiêu quan trọng là vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng. Trong 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ước đạt hơn 823.000 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 28.000 tỷ đồng, bằng 133% so với cùng kỳ; giá trị nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 70.000 tỷ đồng.

CN2a.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để phát huy tối đa lợi thế nguồn lực và huy động tối đa sự tham gia, đóng góp của DNNN trong thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty quán triệt một số quan điểm, định hướng về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN.

Các DNNN phải luôn xác định rõ vai trò chủ đạo của kinh tế đất nước, là lực lượng quan trọng nòng cốt đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn; yêu cầu phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Các DNNN thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh cao cả này cần tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhất là các ngành sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án cơ cấu lại, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt; xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN một cách căn cơ, toàn diện, bài bản, bền vững; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả các dự án đầu tư phát triển của DNNN để thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng truyền thống, các động lực tăng trưởng mới, cũng như 3 đột phá chiến lược; ưu tiên hình thành phát triển lực lượng doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn nhằm phát huy vai trò tiên phong một số ngành, lĩnh vực quan trọng có lợi thế cạnh tranh và khả năng dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn luôn cầu thị, lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó có DNNN. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng với vai trò nòng cốt của các tập đoàn, tổng công ty trong quản lý, sử dụng những nguồn lực khổng lồ của đất nước; với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, DNNN tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng quát của năm 2024 là thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế theo đúng tinh thần “đi lên từ bàn tay, khối óc, chân trời cửa biển của mình; biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể; bàn làm, không bàn lùi”.

Tin cùng chuyên mục