Chuẩn hóa ghi, thu tiền nước

SGGP
Với việc chuẩn hóa công tác ghi số đồng hồ nước và thu tiền nước, Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn) đã góp phần giảm được lượng nước thất thoát. 

Việc sáp nhập 2 khâu trên cũng giúp tăng tỷ lệ thực thu tiền nước, tăng năng suất lao động, nhất là giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, nâng cao hình ảnh công ty.

Chuẩn hóa ghi, thu tiền nước ảnh 1 Nhân viên ghi chỉ số nước tại nhà khách hàng trên địa bàn quận Thủ Đức theo mô hình mới

Khắc phục bất cập 

Từ tháng 11-2016 về trước, Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức 2 bộ phận để ghi chỉ số nước và thu tiền sử dụng nước của khách hàng. Trong đó, Đội quản lý đồng hồ nước quản lý và ghi chỉ số nước tiêu thụ của khoảng 167.900 khách hàng. Đội này gồm 1 đội trưởng, 1 đội phó, 3 tổ nghiệp vụ quản lý theo từng địa bàn (quận 2, quận 9, Thủ Đức) và có 46 công nhân ghi số đồng hồ nước. Cùng đó, Đội thu tiền sử dụng nước quản lý hóa đơn và thu tiền nước của số khách hàng nêu trên. Đội này cũng có 1 đội trưởng, 1 đội phó, 3 tổ nghiệp vụ quản lý và có 50 công nhân ghi số và thu tiền nước.

Theo ông Lâm Tứ Duy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức, việc tách riêng công tác thu tiền và ghi chỉ số nước nêu trên có nhiều hạn chế như chưa sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của bộ phận ghi chỉ số nước. Ở Đội quản lý đồng hồ nước, bình quân mỗi tháng có 2 ngày năng suất lao động chưa hiệu quả. Mặc khác, công tác kiểm tra, giám sát công nhân ghi số đồng hồ nước gặp khó khăn nên bộ phận quản lý chưa đánh giá được công nhân có tiếp cận đồng hồ nước hay không. Đặc biệt, việc tách bạch 2 đội trên đã chưa tận dụng được nghiệp vụ liên quan giữa ghi chỉ số nước và thu tiền nước, giải quyết kịp thời các thắc mắc khiếu nại của khách hàng. Đối với các đồng hồ nước có dấu hiệu bất thường, khách hàng thắc mắc thì bộ phận thu tiền chưa giải thích được theo quy định của công tác ghi chỉ số.

Từ những bất cập trên, Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã sáp nhập 2 đội trên thành Đội quản lý ghi thu đồng hồ nước. Đội mới này có 96 công nhân, sẽ thực hiện cả 2 nhiệm vụ ghi chỉ số nước và thu tiền nước tại nhà khách hàng. Theo ông Lâm Tứ Duy, qua thời gian thực hiện mô hình mới, số thu tiền nước tăng từ 129 khách hàng/ngày lên 133 khách hàng/ngày. Tính chung, số ngày thu trong tháng của cả bộ phận tăng lên 348 ngày. Điều này cho thấy, mỗi công nhân ghi thu có thêm thời gian thu tồn, góp phần nâng cao tỷ lệ thực thu. Tương tự, năng suất ghi chỉ số tăng cũng từ 182 khách hàng/ngày lên 232 khách hàng/ngày (tăng 20%). Mô hình mới cũng giúp công ty kiểm tra được khách hàng chưa trả tiền để tiến hành nhắc nợ.

Chăm sóc khách hàng tốt hơn

Ông Lâm Tứ Duy cũng cho biết, sau thời gian sáp nhập Đội thu tiền và Đội quản lý đồng hồ nước, công tác chuyên môn, công tác phối hợp giữa các phòng - ban - đội của công ty đảm bảo ổn định. Tương tự, hệ thống dữ liệu giữa công ty và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cũng được ổn định. Về mặt tổ chức, Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã phát huy việc kiểm soát lộ trình của công nhân ghi thu và phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm. Từ khi thành lập mô hình đến nay đã xử lý cho nghỉ việc 5 trường hợp do vi phạm quy định.

Đặc biệt, việc thay đổi mô hình đã tạo kết quả tích cực trong công tác ghi chỉ số nước và thu tiền nước. Cụ thể, việc thay đổi lộ trình ghi số, mỗi công nhân phải tiếp cận tất cả đồng hồ nước trong lộ trình, ghi chỉ số chính xác hơn, tính đúng và tính đủ lượng nước tiêu thụ của khách hàng. Cụ thể, một số đồng hồ nước trước đây nhân viên đọc số chưa ghi đúng chỉ số thì tại kỳ 12-2016 đã ghi nhận được chỉ số, tính tiêu thụ khách hàng tăng gần 50.000m3 nước. Ngoài ra, tính từ đầu năm 2017 đến nay, lượng đồng hồ nước gắn mới tại công ty là 9.568 nhưng nhân sự đọc số, thu tiền nước chỉ tăng thêm 1 người.

Cùng đó, số lượng đồng hồ nước quản lý của mỗi công nhân ghi thu tăng 6,4% so với trước khi chuyển đổi. Sản lượng nước qua đồng hồ từ 33,3m3 (kỳ 11-2016) lên 35,2m3 (kỳ 7-2017), tăng 5,7%. Như vậy, việc chuẩn hóa công tác ghi số đồng hồ nước còn góp phần giảm lượng thất thoát nước vô hình.

Ứng dụng hóa đơn điện tử 

Theo ông Lâm Tứ Duy, công ty sẽ tiếp tục phát huy tốt những kết quả bước đầu và điều chỉnh để hoàn thiện cho phù hợp thực tế. Trong đó, công ty sẽ hoàn thiện chế độ lương khoán để khuyến khích nhân viên thực hiện công tác ghi thu hiệu quả hơn.

Mặc khác, công ty sẽ ứng dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước để hạn chế dần việc quản lý, lưu trữ hóa đơn thủ công. Đồng thời, thực hiện thí điểm việc không thu tiền tại nhà khách hàng ở một số phường trọng điểm. Công ty cũng sẽ ứng dụng tổng đài chăm sóc khách hàng (call center) trên cơ sở dữ liệu khách hàng hiện hữu nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Khi đó, bộ phận văn phòng của đội ghi thu dành thời gian tập trung cho công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ.

MAI ANH

Các tin, bài viết khác

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP