Góp ý dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Có cơ chế sàng lọc cán bộ ngồi nhầm chỗ

Từ ngày 15-9-2010, nhiều báo bắt đầu mở đợt góp ý cho Đảng về dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thể hiện tính dân chủ, công khai và tính Đảng mạnh mẽ, quyết liệt.

Thành ủy TPHCM cũng đã từng đột phá một vấn đề: Công khai quy hoạch cán bộ. Chúng ta đã từng nghe nói đến các cụm từ “đấu thầu cán bộ” thấy lạ nhưng rất bình thường và lẽ ra phải làm thường xuyên. Tại sao lại phải đấu thầu? Công việc rất quan trọng này cần phải công khai, muốn vậy phải đấu thầu mà phải là đấu thầu rộng rãi. Cũng đừng nên đấu thầu theo kiểu nghĩa đen và “hạn chế” vì nó hạn chế nhiều mặt. Công tác cán bộ lâu nay dù đổi mới nhưng vẫn còn bất cập. Chúng ta cũng có quy trình bài bản, có quy hoạch, có thăm dò, có rà soát các tiêu chuẩn ứng với mỗi chức danh... nhưng bất cập vẫn hoàn bất cập. Bất cập cả về các góc độ chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước, bất cập bởi vì các cụm từ “phe cánh”, “có người đỡ đầu”, “chiếu cố đề bạt” và thậm chí cho phép nợ… tiêu chuẩn bắt buộc. Điều kiện cần chưa có, huống chi điều kiện đủ?

Tôi thấy cần phải quan tâm đến việc định kỳ kiểm tra cán bộ công chức. Chúng ta mới chỉ quan tâm đến việc thi tuyển đầu vào chứ chưa chú ý đến khâu quan trọng là kiểm tra đánh giá xem cán bộ công chức (CBCC) đó có thể tồn tại được với công việc hay không? Tức là họ có ngồi đúng chỗ hay không? Trong điều kiện các cơ quan đơn vị hưởng lương ngân sách Nhà nước như hiện nay, bộ máy càng ngày càng phình to ra, con người được tuyển vào rồi ngồi yên vị ở đó, không phải lo... rớt gì cả, vậy làm sao đất nước phát triển được? Nhiều lãnh đạo thấy rất rõ là CBCC của mình không đáp ứng được yêu cầu công việc nhưng kiên quyết… không nói ra. Do đó, phải có những kỳ thi đánh giá cán bộ.

Có được một vị trí trong bộ máy nhà nước là một nhưng làm sao để tồn tại một cách xứng đáng phải là mười, thậm chí hơn nữa. Thêm vào đó, chế độ chính sách lương bổng (đúng nghĩa) cho CBCC khu vực nhà nước cần phải được quan tâm. Không thể để bất cập này nối tiếp bất cập khác. Đây cũng chính là giải pháp căn cơ góp phần triệt tiêu tận gốc nạn tham nhũng.

Đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ… có biện pháp đổi mới một cách toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ. Phải có cơ chế sàng lọc cán bộ, thậm chí mạnh tay loại thải cán bộ cơ hội, chạy chức chạy quyền, đồng thời có cơ chế chọn lựa cán bộ có tài, có tâm, thực sự lo cho dân, lo cho đất nước và đương nhiên, lo cho bản thân và gia đình họ một cách hợp pháp, hợp lý. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo tôi nhất thiết phải được công khai, rõ ràng, hợp lý.

Th.S Trần Đình Lý (Trường Đại học Nông Lâm TPHCM)

Các tin, bài viết khác