Công bố bộ sách về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Lê Thanh Nghị

NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ tôn tạo Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị và công bố, giới thiệu bộ sách về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Thanh Nghị.
PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản
PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản

Đây là tài liệu quý, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, tìm hiểu về lịch sử Đảng, về những đóng góp của các nhà cách mạng tiền bối.

Đồng chí Lê Thanh Nghị là nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng, có nhiều đóng góp to lớn đối với phong trào cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cho đến thời kỳ tiến hành xây dựng, phát triển đất nước. Đồng chí đã từng đảm nhận nhiều trọng trách như: Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ; Bí thư Văn phòng, sau là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp Phủ Thủ tướng, Trưởng ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, Trưởng Ban Công nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước...

Tin cùng chuyên mục