Co.opmart Hà Tĩnh phối hợp đào tạo nhân lực bán lẻ

Mới đây, Co.opmart Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh, Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng (AVD) và Công ty TNHH Thương mại đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác về nguồn nhân lực và đào tạo.

Theo thỏa thuận ký kết, Co.opmart Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực có nghiệp vụ bán hàng, kế toán đạt chất lượng phù hợp yêu cầu của siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh; định hướng công việc trong lĩnh vực bán hàng siêu thị, kế toán cho sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh; tạo điều kiện cho sinh viên Khoa CNTT-KT được tiếp cận với công việc thực tế, thực tập và làm việc bán thời gian tại Co.opmart Hà Tĩnh, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế lao động sản xuất; cung cấp cơ hội tuyển dụng cho sinh viên ngành nghiệp vụ bán hàng, kế toán sau khi tốt nghiệp; tăng cường quảng bá thương hiệu, hình ảnh của các bên phục vụ sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững; nhiều hoạt động chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng thực tế, cập nhật xu hướng bán hàng mới.

Chương trình hợp tác có hiệu lực trong 5 năm, qua đó tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh được thực tập tại các doanh nghiệp và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tin cùng chuyên mục