Đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Đảng bộ các tỉnh Lai Châu, Cao Bằng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La

Trong các ngày 15, 28 và 29-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì cùng các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, làm việc, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của các tỉnh Lai Châu, Cao Bằng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của các Đảng bộ, cả về công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự, đều được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương; tiếp thu định hướng chung của cả nước được xác định trong các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XI của Đảng; đồng thời vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương. Dự thảo báo cáo chính trị của các Đảng bộ đều phản ánh sát tình hình thực tiễn, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các Đảng bộ, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các ban, bộ, ngành TƯ, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, cũng như phương án nhân sự đại hội; bảo đảm những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đề ra sẽ được triển khai thực hiện tốt trên thực tế, tạo bước phát triển mới, trên các lĩnh vực ở địa phương, góp phần vào công cuộc đổi và phát triển chung của cả nước.

TTX

ttx

Các tin, bài viết khác