Đảm bảo cấp điện dịp lễ

SGGP
Tổng Công ty Điện lực TPHCM sẽ không thực hiện các công tác có cắt điện trên lưới ngày 25-4-2018 (nhằm ngày 10-3 Âm lịch) và từ ngày 28-4-2018 đến hết ngày 1-5-2018 trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Tổng Công ty Điện lực TPHCM sẽ đảm bảo cung cấp điện các ngày lễ

Tổng Công ty Điện lực TPHCM sẽ đảm bảo cung cấp điện các ngày lễ

Tổng công ty đã tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các điểm khiếm khuyết trên đường dây và trạm điện đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn, liên tục, tin cậy. Các công ty điện lực và công ty lưới điện cao thế đã kiểm tra và lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng các ngày lễ.

Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã lập lịch trực tăng cường, lịch trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ tại đơn vị. Đồng thời các đơn vị cũng chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện, thực hiện công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội; các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ.

ĐỖ MINH

Các tin, bài viết khác