Đẩy mạnh chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Để lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các công ty cung cấp dịch vụ, kiểm toán… nhằm chấn chỉnh thị trường này. 

Ngày 25-7, Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ đạt 257.857 tỷ đồng. Khối lượng phát hành TPDN tập trung chủ yếu trong tháng 1 và giảm từ tháng 2 đến tháng 4. Từ tháng 5, khối lượng phát hành TPDN tăng trở lại; trong đó, tháng 5 là 44.200 tỷ đồng, tháng 6 khoảng 47.500 tỷ đồng. 

Qua kiểm tra, giám sát thị trường, Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường TPDN riêng lẻ cần thận trọng, tìm hiểu quy định pháp luật và năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, nắm rõ những rủi ro với TPDN trước khi quyết định đầu tư.

Khác với TPDN chào bán ra công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán, TPDN riêng lẻ không được cơ quan quản lý cấp phép. Nhà đầu tư cần lưu ý, các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán phân phối chào mời mua TPDN không có nghĩa các tổ chức này đảm bảo an toàn cho việc mua trái phiếu. Các tổ chức này chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành TPDN mà không chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đánh giá tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Rủi ro của TPDN vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành. 

Để lành mạnh hóa thị trường TPDN, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các công ty cung cấp dịch vụ, kiểm toán… nhằm chấn chỉnh thị trường này. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, sẽ công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin cùng chuyên mục