Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 21-1-2019 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
 Diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao  tại Bến Tre đã tăng thêm 493ha. Ảnh: HOÀNG TRUNG
Diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại Bến Tre đã tăng thêm 493ha. Ảnh: HOÀNG TRUNG

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 21-1-2019 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết liệt, sâu sát

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Qua đó, tổ chức triển khai thực hiện 60 đầu việc, đánh giá công tác tổ chức thực hiện, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế biển Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển Bến Tre về hướng Đông, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ngành và địa phương, góp phần huy động và phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế biển. Căn cứ Kế hoạch số 1481/KH-UBND, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương để triển khai thực hiện trong kế hoạch 5 năm và cả giai đoạn.

Cụ thể, UBND 3 huyện ven biển là Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú đã triển khai thực hiện chính sách phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Chú trọng phát triển các ngành nghề phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và khu vực như: nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo, du lịch… Qua đó, tập trung phát triển hạ tầng quy hoạch 3 huyện ven biển đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế biển hướng ra Biển Đông; hình thành các ngành nghề, lĩnh vực mới như năng lượng điện gió.

Ngoài ra, công tác Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã và đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, đã thông qua Hội đồng Quy hoạch tỉnh, đồng thời đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong vùng và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổ chức hội thảo chuyên gia, hội thảo phản biện đối với quy hoạch tỉnh; đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh đối với 41 hợp phần (các phương án phát triển), hệ thống bản đồ/cơ sở dữ liệu quy hoạch. Tỉnh đã có chủ trương lập phương án đề xuất dự án kêu gọi đầu tư các khu đô thị mới trên địa bàn 3 huyện ven biển nhằm tạo tiền đề phát triển đô thị, tăng tỷ lệ đô thị hóa theo Nghị quyết đã đề ra...

Những kết quả tích cực

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, từ năm 2020-2022 đã bố trí ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho 3 huyện ven biển khoảng trên 3.900 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, triển khai thực hiện các dự án quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện trên địa bàn 3 huyện ven biển có 5 cụm công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích hơn 120ha; trong đó, có 4 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích trên 110ha, diện tích đất công nghiệp gần 84ha, đã cho thuê 19ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 23,54% diện tích đất công nghiệp.

UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn 3 huyện biển với tổng vốn đầu tư trên 9.400 tỷ đồng; xúc tiến đầu tư với khoảng 265 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư; đồng thời giới thiệu các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn 3 huyện ven biển trên các lĩnh vực tiềm năng như: Du lịch, hạ tầng cụm công nghiệp, đô thị biển, thủy sản…

Hiện nay, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi thủy sản 3 huyện ven biển, bao gồm đầu tư hệ thống thủy lợi cấp thoát nước trong vùng nuôi, nâng cấp hệ thống đường giao thông trong vùng nuôi và vùng lân cận, phát triển hệ thống cung cấp điện phục vụ sản xuất đã được hoàn thiện.

Tỉnh tập trung phát triển năng lượng sạch, đã có19 dự án đã được bổ sung vào quy hoạch. Hiện tại có 9/19 dự án đang triển khai ngoài thực địa, thi công lắp đặt hoàn thành với công suất đạt 265/368MW. Trong số 265MW điện gió đã lắp đặt hoàn thành có 93,05MW được phát điện vận hành thương mại, số còn lại đã lắp đặt xong nhưng chờ quy định cơ chế giá mới có thể thử nghiệm phát điện thương mại; 10/19 dự án còn lại (tổng công suất khoảng 640MW) đang triển khai các thủ tục pháp lý.

Đối với việc phát triển 4.000ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bến Tre đến năm 2025, thu hút được Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam liên kết sản xuất tại vùng nuôi tôm công nghệ cao tại 3 huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú nhằm đào tạo cho người dân về kỹ thuật, cung ứng vật tư, con giống và liên kết tiêu thụ. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã có thêm 493ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ tại 3 huyện kể trên.

Với những kết quả đạt được, tỉnh tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Xây dựng chương trình phát triển nghề khai thác thủy sản phù hợp với tình hình mới; nâng cao hoạt động dịch vụ hậu cần trên biển. Tiếp tục triển khai nhanh đề án 4.000ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao.

Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ liệu và hệ thống giám sát tàu cá; kiểm soát phát triển tàu cá theo hạn ngạch giấy phép khai thác, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở: cảng cá, bến cá, chợ cá, khu neo đậu tránh trú bão, cơ sở đóng, sửa tàu cá, dịch vụ hậu cần…; đồng thời tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để bổ sung các dự án điện khí LNG của tỉnh vào quy hoạch quốc gia, tạo bước đột phá mới cho tỉnh.

Đọc nhiều nhất

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Là huyện trung du, miền núi tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân những năm qua nổi bật bởi phát triển nông nghiệp, đang hướng đến ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song với đó, huyện đang tập trung các nguồn lực và nhiều giải pháp để tạo sự phát triển đồng bộ, trong đó chăm lo đầu tư về giáo dục, hạ tầng giao thông miền núi đang được huyện hết sức chú trọng.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL. 

Quy hoạch kiến trúc

Người dân sẽ hưởng lợi từ quy hoạch

 Ngày 5-10, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM và Báo SGGP đã tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi ý tưởng quy hoạch chung TPHCM. Đây là cuộc thi do UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện, Sở Quy hoạch Kiến trúc là đơn vị tổ chức bình chọn, Báo SGGP là đơn vị phối hợp thực hiện công tác truyền thông.