Điều chỉnh tên gọi di sản văn hóa phi vật thể lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến

Bộ VH-TT-DL vừa có quyết định điều chỉnh tên gọi của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến thành "Lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến", tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Quyết định của Bộ VH-TT-DL do Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ký ngày 28-10 nêu rõ, việc đổi tên theo đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Cục Di sản văn hóa.

Quyết định này nhằm điều chỉnh tên gọi di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến" trong quyết định ngày 4-4 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL thành tên gọi "Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến" tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc điều chỉnh tên gọi nhằm tránh "gây hiểu nhầm về một nhân vật lịch sử".

Cùng với việc điều chỉnh tên gọi, một số thông tin trong hồ sơ di sản quốc gia của lễ hội này cũng được điều chỉnh theo hướng làm sâu sắc hơn những giá trị đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của cư dân biển đảo; lược bỏ các yếu tố mới, không xác thực về lịch sử theo yêu cầu của Bộ VH-TT-DL trong công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 20-6.

Trước đó, ngày 4-4, lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 26-4 Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam đã gửi văn bản đến Thủ tướng, đề nghị thu hồi quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến ở huyện Côn Đảo. Trong văn bản, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam khẳng định "thứ phi Hoàng Phi Yến chỉ là nhân vật hư cấu".

Ngày 20-6, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị đổi tên di sản quốc gia lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến để tránh "hiểu nhầm về một nhân vật lịch sử, hoặc gây xung đột giữa các cộng đồng trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam".
Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với chủ thể của di sản nghiên cứu điều chỉnh tên gọi chính thức của di sản tại hồ sơ và các thành phần kèm theo cho phù hợp.

Tin cùng chuyên mục