Điều tra, xử lý nhiều vụ lấn chiếm đất rừng tại Đà Lạt

Ngày 28-10, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan điều tra xác minh đối tượng vi phạm, xử lý dứt điểm vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng; trong đó chủ yếu là hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm, đóng cọc, phân lô, dựng hàng rào bao chiếm đất rừng. 

Cụ thể, tại khu vực khoảnh 7, tiểu khu 148A, lâm phần do Bản quản lý Rừng phòng hộ Tà Nung quản lý (thuộc địa bàn phường 7, TP Đà Lạt), khoảng 8.000m2 đất rừng đã bị người dân tác động, dựng rào dây kẽm gai để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Còn tại tiểu khu 159A, lâm phần do Bản quản lý Rừng phòng hộ Tà Nung quản lý (thuộc địa bàn phường 5, TP Đà Lạt), rừng thông đã bị khoan lỗ, đổ hóa chất vào gốc 21 cây thông ba lá cho cây chết nhằm chiếm đất. Tại đây, khi cơ quan chức năng tổ chức trồng cây thông mới cũng bị nhổ bỏ nhằm mục đích tái lấn chiếm đất rừng. 

Ngoài ra, UBND TP Đà Lạt yêu cầu Ban quản lý Rừng Lâm Viên chấn chỉnh công tác lập hồ sơ vi phạm của cán bộ tiểu khu trong quá trình xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng tại khu vực ngã bảy (giáp ranh giữa phường 4 và xã Tà Nung, TP Đà Lạt).
=

Tin cùng chuyên mục