Doanh nghiệp được công bố tính hợp quy sản phẩm

SGGP
Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 2-2-2018 (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được ban hành từ năm 2012), quy trình về công bố tính hợp quy của sản phẩm tại Việt Nam hiện nay đã được giải quyết rất đơn giản.

TPHCM tăng cường giải pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm

TPHCM tăng cường giải pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm

 Trước đây, các sản phẩm như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng trong y học, dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi và phụ gia thực phẩm phải làm hồ sơ công bố sản phẩm thì theo quy định mới, các doanh nghiệp có thể tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm với những thông tin đã công bố. 

Đối với vấn đề kiểm dịch động thực vật nhập khẩu, hiện nay việc kiểm dịch động thực vật được quy định đối với hàng hóa qua cửa khẩu với thời gian không quá 4 giờ; sân bay, cảng biển không quá 10 giờ. Tuy nhiên, để việc kiểm dịch động thực vật nhập khẩu được thuận lợi, các doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin để đơn vị thực thi phối hợp thực hiện đúng các quy định. Ngoài ra, nếu trước đây, việc lấy mẫu thử nghiệm đối với các mặt hàng thực phẩm đòi hỏi phải có đủ đại diện của ngành hải quan, cơ quan quản lý chuyên ngành và cảng vụ, thì thời gian tới việc này sẽ không có sự tham gia của ngành hải quan khi sẽ áp dụng phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm. Trong đó, các doanh nghiệp được thông quan hàng hóa trước và đưa về khu vực bảo quản ngoài cửa khẩu, tiếp theo thực hiện những quy định kiểm tra chuyên ngành để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước.


PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác