Đồng chí Trương Tấn Sang: Nêu cao tính tự giác của cán bộ - đảng viên

(SGGP). – Chiều 8-4, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CVĐ), đã làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về thực hiện CVĐ trong những tháng đầu năm 2010.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Năm 2010, toàn Đảng bộ đẩy mạnh CVĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, gắn với chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm. Việc đánh giá kết quả thực hiện CVĐ là một nội dung trong Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp. Để CVĐ đạt kết quả tốt, các cơ quan trong khối tiếp tục quán triệt sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa CVĐ; chủ động triển khai CVĐ theo chiều sâu, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh...

Đồng chí lưu ý, các đơn vị chú trọng đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương của cán bộ chủ chốt trong việc làm theo, đặt mục tiêu các nội dung làm theo ở phạm vi, quy mô và tầm cao hơn. Ngoài ra, nội dung làm theo thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của từng đảng viên, chi bộ, việc làm theo phải được đăng ký, kết quả làm theo phải được đánh giá động viên đúng đắn, kịp thời.

TR. NG.

Các tin, bài viết khác