Đồng chí Võ Văn Thưởng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 2-3, Quốc hội khoá XV đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 4 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn công tác nhân sự Chủ tịch nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Võ Văn Thưởng. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau nghi thức khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh năm 1970; vào Đảng năm 1993; quê quán: huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; dân tộc: Kinh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.

Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu điều hành kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu điều hành kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quang cảnh kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quang cảnh kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự kỳ họp bất thường lần thứ 4, sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước vào sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước vào sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước vào sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước vào sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước vào sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước vào sáng 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tin cùng chuyên mục