Dòng họ, làng bản góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương

Việc phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, dòng tộc, làng, bản, đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gương mẫu...

Nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân về công tác giảm nghèo được nâng lên; cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được chính quyền các cấp quan tâm đầu tư; các chính sách về giảm nghèo được triển khai kịp thời, đúng quy định; nhiều ngành, địa phương đã có cách làm hay, phù hợp với từng nhóm đối tượng; một số mô hình giảm nghèo được triển khai hiệu quả... góp phần ổn định xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dòng họ, làng bản góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương ảnh 1 Trồng sâm Bố Chính - mô hình góp phần xóa đói giảm nghèo tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn những hạn chế, như: tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh vẫn còn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước (cả nước 2,23%), Tính đến cuối năm 2021, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 16.006 hộ, chiếm tỷ lệ 4,93%; trong đó, có 4.903 hộ không có khả năng lao động và hộ nghèo có công với cách mạng.

Một số mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giảm nghèo chưa thực sự bền vững, còn nguy cơ tái nghèo.... Đặc biệt, huyện A Lưới được trung ương xác định là 1 trong 74 huyện nghèo quốc gia.

Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới Huỳnh Công Quảng cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo từ 35,04% năm 2016, giảm xuống còn 14,82% cuối năm 2020 (theo tiêu chí cũ).

Năm 2021, qua điều tra, rà soát (theo chuẩn nghèo đa chiều) toàn huyện hiện còn 7.022 hộ nghèo (chiếm 49,98%); 2.185 hộ cận nghèo (chiếm 15,55%). A Lưới phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện giảm còn dưới 12,01%. Theo ông Huỳnh Công Quảng, quan điểm chỉ đạo của huyện là: “Xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ nghèo”. Căn cứ kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của huyện, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể đối với thôn, tổ dân phố.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện A Lưới đã xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ đầu năm 2022 là 49,98% (tương đương với 7.022 hộ nghèo), giảm xuống dưới 12,01% (tương đương với 1.784 hộ nghèo vào năm 2025); tỷ lệ bình quân giảm 9,49%/năm. Riêng năm 2022 giảm 10,18%; cả giai đoạn 2022-2025 giảm 5.238 hộ, tỷ lệ khoảng 37,96%.

Dòng họ, làng bản góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương ảnh 2 Lễ phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” tại huyện A Lưới.

Để đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, huyện A Lưới đã và đang triển khai việc tạo công ăn việc làm, xóa nhà tạm cho người dân. Nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cũng đã và đang được triển khai như: trồng nấm, sâm bố chính, chăn nuôi trang trại bò, lợn hữu cơ...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, dòng tộc, làng, bản

Việc phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, dòng tộc, làng, bản, đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực của các dòng họ, làng, bản, người có uy tín chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương động viên, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình trong dòng họ, làng, bản nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần thực hiện thành công công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Dòng họ, làng bản góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương ảnh 3 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thưa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trò chuyện với các già làng, người có uy tín, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của huyện A Lưới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 03-11-2021 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến năm cuối năm 2024 còn 2,2% và đến cuối năm 2025 còn 1,84%; đến cuối năm 2023, huyện A Lưới đủ điều kiện thoát khỏi huyện nghèo Quốc gia. Đồng thời, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”.

Để phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” được thực hiện sâu rộng, có hiệu quả, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc, hỗ trợ đồng bộ, kịp thời chung tay cùng các hộ nghèo thoát nghèo; quyết tâm phấn đấu hộ nghèo có sức lao động phải thoát nghèo; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín phải nêu cao hơn nữa vai trò của mình trong làng bản, dòng họ động viên khuyến khích các con em tích cực, nỗ lực thoát nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục vận động, tuyên truyền cho người dân giúp cho bản thân hộ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo. Đồng chí nhấn mạnh, ý chí vươn lên thoát nghèo, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại quyết định thành công của phong trào. Kỳ vọng cấp ủy, chính quyền các địa phương vào cuộc theo từng địa chỉ hộ nghèo để phong trào có chiều sâu, phát triển lâu dài, thật sự đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Cũng như đề nghị phát động phong trào thi đua giữa các huyện, nghiên cứu các phong trào thi đua phù hợp; Ban dân vận, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức thi đua trên từng địa bàn; đánh giá kết quả hoạt động của phong trào hàng quý, hàng tháng…

Mong muốn huyện A Lưới nỗ lực vươn lên quyết tâm giảm nghèo bền vững thoát khỏi 74 huyện nghèo trong năm 2023 góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” sẽ tạo sự lan tỏa rộng khắp, đi vào cuộc sống và thực sự có hiệu quả. Tại Lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chính thức phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dòng họ, làng bản góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương ảnh 4 Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới

Ngay sau Lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thưa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã trao tượng trưng 5 con bò (mỗi con trị giá 15 triệu đồng) cho 5 hộ nghèo tại huyện A Lưới và tham gia khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Hồng Kim, A Lưới.

Đọc nhiều nhất

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Là huyện trung du, miền núi tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân những năm qua nổi bật bởi phát triển nông nghiệp, đang hướng đến ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song với đó, huyện đang tập trung các nguồn lực và nhiều giải pháp để tạo sự phát triển đồng bộ, trong đó chăm lo đầu tư về giáo dục, hạ tầng giao thông miền núi đang được huyện hết sức chú trọng.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL. 

Quy hoạch kiến trúc

Người dân sẽ hưởng lợi từ quy hoạch

 Ngày 5-10, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM và Báo SGGP đã tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi ý tưởng quy hoạch chung TPHCM. Đây là cuộc thi do UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện, Sở Quy hoạch Kiến trúc là đơn vị tổ chức bình chọn, Báo SGGP là đơn vị phối hợp thực hiện công tác truyền thông.