Đồng Nai: Triển khai đầu đọc căn cước công dân khi sát hạch cấp phép lái xe

Ngày 5-3, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết đang triển khai thí điểm mô hình 17 thiết bị đầu đọc căn cước công dân trong công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô.

Đồng Nai: Triển khai đầu đọc căn cước công dân khi sát hạch cấp phép lái xe

Theo đó, Sở GTVT Đồng Nai yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, các trung tâm sát hạch lái xe ô tô, hội đồng sát hạch lái xe ô tô, đội ngũ sát hạch viên phối hợp triển khai thiết bị đầu đọc căn cước công dân để kiểm tra thí sinh dự thi sát hạch lái xe nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả việc gian lận trong công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phổ biến, tuyên truyền đến các thí sinh tham dự thi sát hạch lái xe ô tô biết và chấp hành việc kiểm tra bằng thiết bị đầu đọc căn cước công dân trong các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô.

tcn-gtvt-8808.jpg
Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại Đồng Nai

Sở GTVT giao Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái tiếp nhận, quản lý thiết bị đầu đọc căn cước công dân model MKH1221, bao gồm thiết bị, bộ sạc và ốp lưng và chủ tịch hội đồng kỳ thi sát hạch lái xe ô tô triển khai thiết bị đầu đọc căn cước công dân để kiểm tra thí sinh dự thi sát hạch lái xe nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả việc gian lận. Sở GTVT Đồng Nai đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở GTVT Đồng Nai để hướng dẫn hoặc xin ý kiến các đơn vị có liên quan để hướng dẫn thực hiện.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, việc triển khai thí điểm mô hình nói trên nhằm thực hiện Kế hoạch số 106/KHPH-TCTTW-BCĐ06ĐN ngày 6-7-2023 của Tổ Công tác Đề án 06/CP Trung ương - Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục