Dự thảo hạn chế sử dụng thuốc lá trong điện ảnh, sân khấu

Bộ VH-TT-DL đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên dùng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm có 7 điều, áp dụng với các tổ chức, cá nhân sản xuất, biểu diễn, phát hành nghệ thuật và các tổ chức, cá nhân khác liên quan trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.

Trong dự thảo có quy định về 2 trường hợp được sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu: Thứ nhất là trường hợp sử dụng thuốc lá nhằm phê phán, lên án các hành vi bị nghiêm cấm; thứ 2 là nhằm mục đích nghệ thuật như khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật hoặc tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được sử dụng thuốc lá thật và phải có cảnh báo về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh…

Tin cùng chuyên mục