Gắn kết hội và người tiêu dùng

SGGP
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng (NTD) luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Trong năm qua, để bảo vệ quyền lợi NTD, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, thử nghiệm để cảnh báo NTD, cung cấp thông tin và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nhiều vấn đề về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm. Đặc biệt, hội đã tập trung tuyên truyền, phổ biến về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của NTD bằng hình thức phát tờ rơi; khuyến cáo NTD khi mua thực phẩm, hàng hóa trên môi trường trực tuyến; tiêu dùng đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc trong bối cảnh bình thường mới, cảnh giác tình trạng lừa đảo trong mua hàng… 

Trong năm 2022, để công tác hội tiếp tục hiệu quả, hội sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD; tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, tư vấn tiêu dùng… Tuy nhiên, để tạo sự đồng thuận, thực hiện hiệu quả công tác hội rất cần sự hợp tác của NTD trong việc chủ động phản ánh thông tin tình hình hàng hóa, chất lượng cũng như vi phạm để nhanh chóng chuyển đến cơ quan chức năng, từ đó bảo vệ thiết thực quyền lợi NTD.

THÚY AN

Các tin, bài viết khác