Hiện đại hóa ngành cấp nước

SGGP
Một trong những chương trình mục tiêu của Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là đột phá cải cách hành chính (CCHC) để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến chất lượng phục vụ khách hàng. 

Sawaco hướng đến mục tiêu người dân thành phố  có thể uống nước tại vòi

Sawaco hướng đến mục tiêu người dân thành phố có thể uống nước tại vòi

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, Đảng bộ Sawaco đã xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai, quán triệt đến các cấp ủy cơ sở, đồng thời các đơn vị cũng xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ.

Giảm tối đa sự phiền hà khách hàng

Tại Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sawaco xác định 3 chương trình mục tiêu. Đó là đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước, hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng tài chính lành mạnh và đột phá CCHC.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco Lý Bửu Nghĩa, trong nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh bảo đảm tỷ lệ 100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch, đẩy mạnh công tác giảm thất thoát nước bền vững và đạt hiệu quả kinh tế, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ thất thoát nước dưới 17,5%, thì công tác CCHC sẽ được Sawaco quan tâm thực hiện. Không phải đến nay Sawaco mới xác định nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC, mà trong các năm qua, đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành cũng như kinh doanh. Tại tổng công ty và hầu hết các đơn vị trực thuộc đã xây dựng Trung tâm chăm sóc khách hàng, đọc số đồng hồ nước bằng smartphone, áp dụng hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu khách hàng với họa đồ GIS, văn phòng điện tử… Từ đó, góp phần tạo thông tin nhanh và thông suốt từ tổng công ty đến các đơn vị cơ sở, giúp tiết kiệm thời gian, sức lao động cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.

Sawaco và các đơn vị thành viên luôn quan tâm, tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin cũng như đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh gọn, tạo thuận lợi và giảm tối đa phiền hà cho khách hàng. Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính. Đặc biệt, để góp phần hoàn thành các Nghị quyết của HĐND TP về chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch, các đơn vị đã đơn giản hóa mọi thủ tục hành chính liên quan đến việc gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng, tạo sự nhanh chóng và thuận lợi nhất cho người dân. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn tiếp tục phối hợp với các công ty cổ phần cấp nước và chính quyền đoàn thể ở địa phương tổ chức vận động, đơn giản hóa việc đăng ký định mức nước cho thanh niên công nhân, sinh viên, người lao động ở trọ.

Đến nay, hầu hết đơn vị đều có phòng tiếp dân, tiếp khách hàng khang trang, sạch đẹp, văn minh, lịch sự. Riêng bộ phận tiếp khách hàng được huấn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng tác phong vui vẻ, niềm nở, ân cần, trách nhiệm với khách hàng. Nhiều đơn vị đã xây dựng “Trung tâm chăm sóc khách hàng”, sử dụng mạng xã hội để quản lý và giao tiếp khách hàng, nhằm nâng tầm phục vụ, chăm sóc khách hàng theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu đổi mới ngày càng cao của người dân.

Hướng đến uống nước tại vòi

Theo Sawaco, chương trình đẩy mạnh CCHC đã từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định nội bộ của đơn vị, đảm bảo bộ máy quản lý vận hành, phối hợp đồng bộ và khoa học. Các ứng dụng trên smartphone trong ghi chỉ số nước, giải pháp hóa đơn điện tử và không thu tiền nước tại nhà cùng các trung tâm chăm sóc khách hàng… đã giúp từng bước hiện đại hóa ngành cấp nước. 

Ngay sau đại hội, Đảng bộ Sawaco xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai, quán triệt đến các cấp ủy đảng cơ sở, các đơn vị để xác định mục tiêu CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ. Theo đó, Sawaco chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống cấp nước và chế độ chia sẻ thông tin kịp thời, giúp các đơn vị tham gia trong hệ thống cấp nước chủ động phối hợp khắc phục các sự cố, các nguy cơ gây rủi ro trong công tác cấp nước an toàn của đơn vị. Ngoài ra, Sawaco khuyến khích các đơn vị trong hệ thống cấp nước áp dụng đồng bộ quản lý chất lượng ISO 9001:2015; tiếp tục các giải pháp đẩy mạnh CCHC, tập trung hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành cấp nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Giai đoạn 2020-2025, nhận định vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và nguồn nước có nhiều diễn biến phức tạp; áp lực gia tăng dân số cơ học, tốc độ phát triển đô thị nhanh trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, điều này đòi hỏi ngành cấp nước TPHCM phải đổi mới nhanh, ứng dụng khoa học công nghệ vào cung cấp nước sạch và dịch vụ cấp nước. Với mục tiêu “Phát triển vì cộng đồng”, trong thời gian tới, Sawaco tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý kỹ thuật, quản lý kế hoạch, quản trị doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ thống cấp nước thông minh hướng đến phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước; nghiên cứu, ứng dụng lựa chọn công nghệ và thiết bị tiên tiến, tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, thân thiện môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu lớn Sawaco hướng đến chính là triển khai thực hiện thí điểm uống nước trực tiếp tại vòi. “Chúng tôi đang xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quản lý, vận hành, bảo trì bảo dưỡng và dự trù kinh phí thực hiện để triển khai rộng rãi mục tiêu người dân thành phố có thể uống nước trực tiếp tại vòi. Dự kiến đến năm 2025, công bố các khu vực cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi, đồng thời tiếp tục triển khai lần lượt vùng kiểm soát chất lượng nước tại khu trung tâm thành phố (như tại quận 1, quận 3), các khu dân cư, đô thị mới (tại quận 2, quận 7) và hướng tới việc người dân toàn thành phố có thể uống nước trực tiếp tại vòi”, ông Lý Bửu Nghĩa chia sẻ.

Các chương trình mục tiêu phát triển Sawaco

Giai đoạn 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) xây dựng chương trình hành động hướng đến các mục tiêu đảm bảo tỷ lệ 100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch. Cùng đó, tỷ lệ nước thất thoát, thất thu cuối năm 2025 dưới 17,5%; nộp ngân sách bình quân 680 tỷ đồng/năm; phấn đấu tỷ lệ năng suất lao động tăng 6%/năm và thu nhập bình quân người lao động tăng 5%/năm, năm sau cao hơn năm trước.

Trên cơ sở dự báo tình hình trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sawaco khóa IV xác định 3 mục tiêu tổng quát. Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; lãnh đạo xây dựng tổng công ty phát triển bền vững và hội nhập, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân, hiện đại hóa công nghệ hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, nhiệt tình.

Đại hội cũng đưa ra 3 chương trình mục tiêu cụ thể: Đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước, hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng tài chính lành mạnh; đột phá cải cách hành chính (CCHC).

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình mục tiêu, Sawaco tập trung các biện pháp để triển khai có hiệu quả phát triển sản xuất, đảm bảo chất lượng nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát nước, phát triển khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng công trình, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa công nghệ theo hướng xây dựng hệ thống cấp nước thông minh. Đặc biệt, hợp tác liên kết, xã hội hóa ngành nước, công tác truyền thông doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhằm đẩy mạnh CCHC, tập trung hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành cấp nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. (HOÀNG LONG)

PHƯƠNG THẢO

Các tin, bài viết khác

" />