Hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sinh kế

Dự án “Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện cho phụ nữ Dân tộc Thiểu số” do Công ty P&G Việt Nam, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phối hợp thực hiện trong 4 năm qua đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn 18 tỉnh tại Việt Nam. 
Hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sinh kế

Chương trình đã hỗ trợ xây dựng và vận hành hơn 500 nhóm tiết kiệm tín dụng tự quản (TKTDTQ) với hơn 11.000 phụ nữ tham gia hoạt động huy động tiết kiệm và cho vay vốn quy mô nhỏ. Mô hình TKTDTQ hỗ trợ hiệu quả phụ nữ và gia đình trong các hoạt động phát triển sinh kế, góp phần đảm bảo an ninh tài chính của hộ gia đình. 

Theo bà Lê Thị Tuyết Mai, Giám đốc Truyền thông Công ty P&G Việt Nam, với cam kết luôn đồng hành cùng sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, trong nhiều năm qua, P&G không chỉ nỗ lực sáng tạo ra các sản phẩm tiêu dùng cao cấp và chất lượng nhằm cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng tốt đẹp hơn mỗi ngày, mà còn bền bỉ thực hiện nhiều chương trình nhằm thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ, xoá bỏ rào cản giới và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.


Tin cùng chuyên mục