Hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ ngành nước

Công đoàn, đoàn thanh niên Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM (SAWACO) vừa tổ chức ra quân thực hiện công trình “Giảm thất thoát nước vô hình tại DMA TTU05” tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đơn vị tổ chức kiểm tra tình trạng, cập nhật vị trí đồng hồ nước tại nhà khách hàng, các hộ không có đồng hồ nước. Đồng thời thu thập thông tin khách hàng sử dụng giếng khoan, khảo sát nhu cầu lấp giếng khoan của người dân và vận động người dân hạn chế sử dụng nước ngầm, trám lấp giếng khoan không còn sử dụng. Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM cũng tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền nước qua các kênh thu hộ, thanh toán điện tử, sử dụng app chăm sóc khách hàng của ngành nước.

Đọc nhiều nhất