Hướng về Đại hội XI: Kỳ vọng vào các quyết sách lớn

  • Đồng chí PHAN MINH TÁNH, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM: Hy vọng đại hội sẽ chọn được người tài đức

Là đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc từ khóa IV đến khóa IX, tôi có nhiều kỷ niệm và dấu ấn khó quên. Đặc biệt là kỳ Đại hội lần thứ IV - đại hội thống nhất non sông, đất nước tiến lên CNXH và Đại hội VI - đại hội đổi mới, mở ra thời kỳ phát triển đất nước. Ở hai kỳ đại hội đó, tôi có vinh dự được cầm lá phiếu bầu chọn những đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương có đủ đức tài và bản lĩnh chính trị đứng ra gánh vác trọng trách của đất nước.

 Có thể nói, trong mỗi đại biểu chúng tôi lúc bấy giờ, ai cũng phấn khởi, tự hào và thấy mình có trách nhiệm rất lớn với Đảng, với dân. Thực tế tham dự nhiều đại hội Đảng tôi thấy trong những khó khăn, thử thách, Đảng ta luôn vững tay chèo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua và đặc biệt là luôn tìm chọn được những lãnh đạo có đủ đức tài, bản lĩnh chính trị và uy tín xã hội cao để lãnh đạo đất nước.

Trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, tôi có niềm tin rất lớn ở sự đồng thuận xã hội, niềm tin, trí tuệ và sức mạnh của Đảng. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong những năm qua tuy có đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, thế nhưng nhiều vấn đề xã hội mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức tiềm ẩn của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ những bất cập rất khó lường. Đó là những điều mừng lo lẫn trăn trở của tôi trước thềm Đại hội XI của Đảng, trong đó có mối lo về công tác nhân sự của đại hội lần này, làm sao Đảng ta phải chọn tìm được những người tài đức đứng ra gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước.

Chính vì vậy, tôi thấy trách nhiệm của mỗi đại biểu tham dự đại hội lần này là rất lớn, không chỉ tham gia quyết định những vấn đề lớn của đất nước mà còn phải sáng suốt lựa chọn được những người đủ đức, tài cho Đảng, tiếp tục đưa đất nước ta tiến lên theo con đường XHCN dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  • Đồng chí NGUYỄN THỊ LẬP QUỐC, nguyên Giám đốc Sở Du lịch TPHCM: Mong đời sống của người dân ngày càng được nâng lên

Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Là đại biểu đã từng tham dự đại hội của Đảng, tôi đặt nhiều niềm tin và mong muốn đại hội lần này sẽ định hướng cho các chủ trương, chính sách phát triển đất nước phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. Theo dõi các kỳ đại hội tôi thấy, những năm qua đất nước ta đã có sự chuyển biến to lớn trên nhiều lĩnh vực. Rõ nét nhất là tình hình kinh tế, xã hội được ổn định và không ngừng phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định…

Trong những thành tựu to lớn đó của đất nước, tôi cảm thấy tự hào mình cũng là một trong hàng ngàn đại biểu đã từng tham dự các đại hội của Đảng và đã góp phần quyết định vào các chủ trương, chính sách phát triển lớn của đất nước.

Trước thềm Đại hội XI của Đảng, tôi kỳ vọng nhiều ở các các đại biểu tham dự đại hội sẽ tham gia thảo luận, quyết định được nhiều vấn đề lớn có ý nghĩa tạo bước đột phá cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Tôi thấy trách nhiệm của mỗi đại biểu tham dự đại hội lần này là rất lớn. Hàng triệu đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hội đặt nhiều niềm tin vào các đại biểu bằng trí tuệ, bản lĩnh của mình sẽ trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề lớn về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước hiện nay và những năm tiếp theo. Trong đó có vấn đề giải quyết mối quan hệ tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ.

Cả xã hội đang kỳ vọng vào các quyết sách lớn tại đại hội lần này và tôi tin đại hội sẽ thành công rực rỡ, đáp ứng với mong mỏi của hàng triệu chiến sĩ, đồng bào và đảng viên trong cả nước.

Hoài Nam (lược ghi)

Các tin, bài viết khác