Huyện Cần Đước: Tăng phối hợp, hoàn thành tốt mục tiêu kép

Dịch Covid-19 được kiểm soát nhưng hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An). 
 Sản xuất rau sạch là một trong những sản phẩm OCOP chủ lực của huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Sản xuất rau sạch là một trong những sản phẩm OCOP chủ lực của huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, huyện đã hoàn thành tốt mục tiêu kép, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy năm 2022. 

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước (tỉnh Long An), cho biết: phân tích cơ hội phát triển và những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, huyện xác định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện trong tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tiến tới tăng cường thực hiện quyết liệt mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới. Với ý chí tự lực, tự cường, trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân huyện Cần Đước tiếp tục thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy năm 2022. 

Nhờ có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động triển khai kịp thời, nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện tiếp tục tăng trưởng, đa số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt tiến độ, kế hoạch đề ra. Theo Bí thư Huyện ủy huyện Cần Đước Nguyễn Văn Đát, ngay từ đầu, Huyện ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa tổ chức thực hiện nhanh, có hiệu quả chương trình đột phá và công trình trọng điểm; chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị gắn với tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên… Nhờ quyết liệt tập trung lãnh, chỉ đạo, sự đồng tình, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo ông Huỳnh Văn Quang Hùng, để thực hiện tốt nghị quyết của Huyện ủy, nghị quyết của HĐND huyện, chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, huyện đã chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm, nhất là tăng cường giải pháp khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Công tác thu hút đầu tư được xúc tiến; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Nhiệm vụ thu ngân sách được tăng cường, đẩy nhanh tiến độ. Lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu giao quân 2 cấp. 

Dù vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn những khó khăn như kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch lại chịu tác động từ bên ngoài với nhiều bất lợi; tiêu thụ nông sản gặp khó; giá cả vật tư tăng, ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện… 

Trước tình hình như thế, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt các kế hoạch, phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và điều kiện sinh hoạt cho người dân trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”. Củng cố, nâng cao hoạt động y tế cơ sở, tổ Covid-19 cộng đồng; triển khai kịp thời công tác tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh, trẻ em và mũi tăng cường cho người dân… 

Huyện tiếp tục rà roát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch trên địa bàn bảo đảm đồng bộ, khoa học, tương xứng là huyện thành viên trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền, định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng và nâng cấp chuỗi giá trị hàng hóa; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu từng vùng sản xuất nông nghiệp... Song song đó, huyện cũng quyết tâm đạt kế hoạch vượt thu ngân sách năm 2022 và quản lý chi ngân sách chặt chẽ. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; tiếp tục nâng cao chất lượng huyện văn hóa… 

Một số chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy Cần Đước năm 2022 đã hoàn thành:

Về nông nghiệp: Chỉ tiêu sản lượng lúa 92.500 tấn (trong đó lúa chất lượng cao 10.000 tấn), thực hiện đạt hơn 92.500 tấn. Sản lượng tôm 4.500 tấn, thực hiện đạt gần 5.700 tấn. Hoàn thành 2 sản phẩm OCOP, thực hiện đạt 9 sản phẩm OCOP. Hoàn thành chỉ dẫn địa lý gạo Nàng Thơm Chợ Đào…

Về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra như lấp đầy khu, cụm công nghiệp 82%; hoàn thành chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng 60% dự án; huy động 1.885 tỷ đồng đầu tư xây dựng trên một số lĩnh vực chủ yếu… Lĩnh vực thu chi ngân sách cũng đạt kế hoạch chỉ tiêu năm 2022. Chỉ tiêu thu ngân sách 482 tỷ đồng, nhưng thu đạt hơn 117% kế hoạch. 

16/16 xã được củng cố, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng 19/19 tiêu chí theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Huyện Cần Đước đang hoàn chỉnh hồ sơ huyện nông thôn mới. Duy trì 16/16 xã đạt tiêu chí xã văn hóa - nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Ngoài ra, các tiêu chí quốc gia về y tế xã; người dân tham gia BHYT… đều đạt kế hoạch chỉ tiêu đề ra.

Đọc nhiều nhất

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Là huyện trung du, miền núi tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân những năm qua nổi bật bởi phát triển nông nghiệp, đang hướng đến ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song với đó, huyện đang tập trung các nguồn lực và nhiều giải pháp để tạo sự phát triển đồng bộ, trong đó chăm lo đầu tư về giáo dục, hạ tầng giao thông miền núi đang được huyện hết sức chú trọng.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL. 

Quy hoạch kiến trúc

Người dân sẽ hưởng lợi từ quy hoạch

 Ngày 5-10, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM và Báo SGGP đã tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi ý tưởng quy hoạch chung TPHCM. Đây là cuộc thi do UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện, Sở Quy hoạch Kiến trúc là đơn vị tổ chức bình chọn, Báo SGGP là đơn vị phối hợp thực hiện công tác truyền thông.