Kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến hết ngày 31-12-2023

Tại phiên họp sáng 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thống nhất trình Quốc hội cho phép kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến hết ngày 31-12-2023. 

UBTVQH cũng đã cho ý kiến báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội.

Kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến hết ngày 31-12-2023 ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Ghi nhận một số kết quả đáng trân trọng

Tại phiên họp, trình bày báo cáo nêu trên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TC-NS) của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai, cho biết, Thường trực Ủy ban TC-NS nhận định, việc triển khai Nghị quyết 54 đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần để TPHCM phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.

“Thời gian 5 năm triển khai, trong đó có 2 năm chịu tác động của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng lớn, song việc thực hiện vẫn đạt một số kết quả đáng trân trọng. TPHCM đã thể hiện quyết tâm thực hiện với kế hoạch triển khai kịp thời. Kết quả tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM có sự đóng góp của việc thực hiện Nghị quyết 54. Chính sách đặc thù về quản lý đất đai đã góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt có hiệu quả, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Các quy định về quản lý đầu tư, về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước đã góp phần tạo cơ chế chủ động, linh hoạt, bổ sung thêm nguồn lực trong thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM”, đại diện cơ quan thẩm tra ghi nhận.
Kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến hết ngày 31-12-2023 ảnh 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban TC-NS của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ủy ban TC-NS nhận thấy, còn một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 54; đặc biệt là một số chính sách liên quan đến đất đai, tài chính, ngân sách nhà nước còn chậm triển khai; có chính sách sau 5 năm vẫn chưa được thực hiện.

Thường trực Ủy ban TC-NS đồng ý với đề nghị của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến hết 31-12-2023; đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết toàn diện, đầy đủ kết quả thí điểm, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm và báo cáo Quốc hội.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 115, Thường trực Ủy ban TC-NS cho rằng, qua gần 3 năm thực hiện nghị quyết, TPHCM đã hoàn thiện một bước khuôn khổ pháp lý về cơ chế quản lý tài chính, ngân sách phù hợp với yêu cầu phát triển, trình độ quản lý; huy động và chủ động sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường quan hệ hợp tác giữa TP Hà Nội với các tỉnh, thành trong cả nước; chia sẻ khó khăn, tăng cường gắn kết nguồn lực giữa các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số quy định trong Nghị quyết 115 cũng còn chậm, trong đó có chính sách về phí thuộc thẩm quyền. Đến nay, UBND TPHCM mới báo cáo HĐND thông qua 1/6 đề án phí; việc sắp xếp lại các cơ sở nhà đất còn khó khăn; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm, làm hạn chế việc bổ sung nguồn lực cho thành phố; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa kịp thời; một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù của Nghị quyết khi triển khai còn phụ thuộc vào sự phối hợp, tiến độ thực hiện của các bộ, ngành, cơ quan trung ương liên quan; việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình chưa kịp thời…

Việc triển khai một số chính sách chưa tạo được hiệu quả rõ ràng

Cơ bản tán thành quan điểm nêu trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban TC-NS, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh thẳng thắn nhìn nhận, trong thời gian qua, dù 2 thành phố đã tích cực thực hiện hai nghị quyết của Quốc hội, tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, đặc biệt là ở TPHCM, tiến độ triển khai còn chậm, hiệu quả của các chính sách này chưa rõ ràng như kỳ vọng của Quốc hội.

Chẳng hạn, đối với cơ chế chính sách phân cấp quản lý về đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, tới đây cần báo cáo làm rõ các nội dung liên quan đến những vướng mắc về nguồn gốc đất, cơ chế xử lý của các bộ ngành, làm sáng tỏ điểm nghẽn ở quy định, thẩm quyền hay quy trình thủ tục.

Về phí, lệ phí, việc thực hiện cơ chế đặc thù liên quan đến phí cảng biển đã tạo ra một số bất cập trong cạnh tranh phát triển giữa các cảng biển của TPHCM và cảng biển các khu vực khác.

Kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến hết ngày 31-12-2023 ảnh 3 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng nêu rõ: “Với cả 2 nghị quyết, có một số chính sách triển khai thực hiện chậm; một số chưa thực hiện; một số chính sách đã được pháp luật quy định áp dụng chung, không còn tính chất đặc thù, cần có đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn với những chính sách chậm triển khai thực hiện”.

Thống nhất kéo dài thực hiện Nghị quyết 54

Khẳng định các nghị quyết đối với TPHCM và Hà Nội là cần thiết, quá trình thực hiện đã cho thấy tính đúng đắn hỗ trợ thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội cho 2 trung tâm lớn của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục làm rõ tác động của một số cơ chế chính sách trong quá trình thí điểm trước khi nghiên cứu xây dựng chính sách chung, đại trà.

Chẳng hạn, chính sách sử dụng ngân sách quận huyện trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ an sinh xã hội. Thực tiễn áp dụng tại Hà Nội hiệu quả, chính sách này đã được tiếp tục cho thí điểm đối với Khánh Hòa. Thí điểm nếu tốt sẽ được nhân rộng. “Đây là hướng đi đúng đắn”, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, UBTVQH thống nhất đánh giá việc ban hành 2 nghị quyết này là quyết sách đúng đắn của Quốc hội, đồng thời đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo Hà Nội, TPHCM, các bộ, cơ quan liên quan đã khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, để triển khai thực hiện.

“Các nghị quyết bước đầu đóng góp vào sự phát triển của 2 thành phố, nhưng bên cạnh đó cũng còn hạn chế trong tổ chức thực hiện, phát huy các nguồn lực được phân cấp thí điểm. UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến tham gia của UBTVQH, ý kiến của Chủ tịch Quốc hội để hoàn thiện hai báo cáo. Với Nghị quyết 54, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định cho phép TPHCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 đến hết 31-12-2023, đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 4”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan: “Đã chuẩn bị một nghị quyết mới trình Quốc hội”

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, TPHCM đã chuẩn bị một nghị quyết mới trình Quốc hội, lý giải cụ thể về những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 54.

Kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến hết ngày 31-12-2023 ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan

Hiện tại, TPHCM đã chuẩn bị một nghị quyết mới trình Quốc hội với những nội dung mở rộng và toàn diện hơn. TPHCM mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của UBTVQH, tạo điều kiện để TPHCM phát triển và có nhiều nguồn thu hơn, để đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bà Nguyễn Phương Nga trả lời phỏng vấn. Ảnh: HOÀNG MẠNH

Kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris - Bài 3: Hiệp định Paris 1973 là mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 – 27-1-2023), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP về ý nghĩa lịch sử cũng như bài học kinh nghiệm quý báu đối với ngoại giao Việt Nam qua thắng lợi trong đàm phán để đi đến ký kết hiệp định này.

Nhân sự

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo Điều 93 của Hiến pháp 2013, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.