Khách hàng chấm ngành điện đạt 8,33 điểm về mức độ hài lòng


Đơn vị tư vấn độc lập vừa công bố kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TPHCM. Theo đó, các khách hàng đã chấm ngành điện đạt 8,33/10 điểm về mức độ hài lòng. 

Năm 2018, để thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TPHCM, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã phối hợp với đơn vị tư vấn độc lập khảo sát các khách hàng sử dụng điện.

Đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát dựa trên 8 yếu tố, bao gồm: Cung cấp điện, thông tin đến khách hàng, hóa đơn tiền điện, dịch vụ khách hàng, hình ảnh kinh doanh, nhận thức về giá điện, sự đồng thuận của xã hội, các thông tin về dịch vụ cung cấp điện và nội dung khảo sát cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Kết quả, điểm khảo sát toàn Tổng công ty Điện lực TPHCM là 8,33 điểm, tăng 0,07 điểm so với năm 2017; trong đó, tất cả các đơn vị thành viên có điểm khảo sát trên 8 điểm. 

Thông qua kết quả khảo sát, đánh giá, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã phân tích các điểm mạnh, điểm yếu và từ đó tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục