Khẩn trương xây dựng TP Bến Tre đạt đô thị loại I

Làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng TP Bến Tre trở thành đô thị loại I, đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển đô thị, trong đó, khẩn trương xây dựng TP Bến Tre đạt đô thị loại I.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lấy người dân làm trung tâm để phục vụ và động lực, mục tiêu phát triển. Hoàn chỉnh kế hoạch, nội dung cụ thể cho việc xây dựng TP Bến Tre đạt đô thị loại I, chú trọng nguồn lực tài chính, con người, đất đai, công nghệ… để đầu tư phát triển đô thị.

Giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp UBND TP Bến Tre cập nhật hồ sơ đề nghị Trung ương bổ sung quy hoạch đô thị TP Bến Tre thành đô thị loại I vào Quy hoạch tổng thể vùng, quốc gia; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông theo tiêu chuẩn đô thị loại I.

TP Bến Tre sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng thời gian tới, như hoàn thành mở rộng địa giới hành chính TP Bến Tre theo hướng đạt các tiêu chí đô thị loại I; triển khai lập đồ án quy hoạch chung đô thị hướng đến đô thị loại I.

Tin cùng chuyên mục