Không nhầm lẫn giữa đại hội điểm và đại hội thí điểm

“Nhiều nơi đã có sự nhầm lẫn giữa đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở” là nhận định của Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy TPHCM về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 ở TPHCM. 

(SGGP). – “Nhiều nơi đã có sự nhầm lẫn giữa đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở” là nhận định của Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy TPHCM về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 ở TPHCM. 

Qua kiểm tra từ các tổ công tác của Thành ủy TPHCM cho thấy, vừa qua, một số cấp ủy quận - huyện và cấp trên cơ sở đã chọn 3 - 5 loại hình cơ sở Đảng để tổ chức đại hội điểm, nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đại trà giống như trước đây. Tuy nhiên, cách làm này chưa phù hợp với chỉ đạo chung về tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở. Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy TPHCM đã yêu cầu các cấp ủy cấp trên không chọn đơn vị cơ sở làm điểm chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Mặc dù vậy, những nơi nào đã chủ trương và chọn các đơn vị thực hiện đại hội điểm thì vẫn tiếp tục thực hiện trên cơ sở xác định mục đích, yêu cầu của việc chỉ đạo điểm; quá trình chỉ đạo thực hiện phải rút ra vấn đề đã được làm rõ.

Còn việc TPHCM cùng các tỉnh, thành phố khác tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy (TPHCM chọn 69 đơn vị) là nhằm giúp Trung ương có thêm bài học, kinh nghiệm thực tế để làm cơ sở cho Đại hội Đảng toàn quốc tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

“Do vậy, Đảng bộ cơ sở nào hoàn thành công tác chuẩn bị sớm thì có thể tiến hành đại hội bắt đầu từ 15-4 và kết thúc đại hội cơ sở trong tháng 5-2010, chứ không nhất thiết phải chờ đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư làm xong mới tổ chức đại hội” - đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy TPHCM nhấn mạnh khi đi kiểm tra các đơn vị. 

T.SƠN

Tin cùng chuyên mục