Kiểm soát khí thải trong hoạt động giao thông

Theo Sở TN-MT TPHCM, để giảm thiểu ô nhiễm không khí ở TPHCM, từ năm 2019, Ngân hàng Phát triển châu Á đã tài trợ triển khai dự án “Nâng cao năng lực và hành động để cải thiện chất lượng không khí”. 

Dự án tập trung vào các hoạt động chính như: nghiên cứu chất lượng không khí thành phố, các tác động và quản lý, xác định các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí… trong các lĩnh vực giao thông, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xử lý chất thải. 

Trong lĩnh vực giao thông, dự án đã lên kế hoạch và đề xuất các giải pháp để triển khai như hình thành mạng lưới xe buýt chất lượng, hiệu quả; chuyển đổi 50% xe buýt chạy bằng dầu diesel sang chạy bằng điện, khí CNG; phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường; triển khai kiểm tra khí thải xe máy theo hướng xã hội hóa... Bên cạnh đó, dự án cũng đề xuất các chính sách về làn đường dành cho xe đạp trong thành phố, xem xét các cơ hội để cải thiện cơ sở hạ tầng cho người đi bộ.

Tin cùng chuyên mục