Miễn, giảm tiền sử dụng nước trong mùa dịch

SGGP
Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động Đảng bộ, sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp tại TPHCM, Đảng ủy Tổng công ty tập trung thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Sawaco duy trì thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn - liên tục - ổn định cho thành phố, đặc biệt là khu vực bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa, cách ly... 

7 tháng đầu năm 2021, việc sản xuất của đa số các nhà máy nước trực thuộc Sawaco đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2020. Các nhà máy nước hoạt động ổn định, thực hiện tốt điều tiết phân vùng phục vụ, đảm bảo an toàn trong sản xuất nước, phục vụ cấp nước ổn định về chất lượng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu dùng nước trên địa bàn thành phố. Tổng sản lượng nước sản xuất 7 tháng qua đạt 406.512.343 m3 (đạt 56,02% so kế hoạch năm 2021).

Tổng công ty đồng hành cùng thành phố chia sẻ khó khăn với người dân trong thời gian dịch Covid-19, qua đó triển khai nhiều chính sách miễn, giảm tiền sử dụng nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, không thu tiền nước các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

 Những tháng cuối năm 2021, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tích cực tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

HÙNG DŨNG

Các tin, bài viết khác