Ngành cấp nước phát động phong trào thi đua

SGGP
Các khối thi đua 2, 3 và 4 của ngành cấp nước TPHCM vừa tổ chức ký kết giao ước và phát động thi đua giữa các đơn vị trong khối.

Các đơn vị đã thống nhất những chỉ tiêu thi đua như: sản lượng, doanh thu, gắn mới đồng hồ nước, tăng giá bán bình quân, giảm tỷ lệ thất thoát nước, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý ngành nước, duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Dịp này, công đoàn cơ sở các đơn vị cũng ký kết giao ước thi đua, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong toàn thể đoàn viên, công nhân lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Một số chỉ tiêu các cấp công đoàn phấn đấu thực hiện như: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc của Bác; hưởng ứng “Đợt thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020”; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 91 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Các đơn vị cũng thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; đánh giá thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên.

HOÀNG LONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mang tiện ích đến người dân

Mang tiện ích đến người dân

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 5 năm, các đơn vị trực thuộc Sawaco đã đề ra nhiều nội dung học tập thiết thực, cụ thể, hướng tới phục vụ cộng đồng, tập trung giải quyết bức xúc của khách hàng. Trong đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả xuất hiện trong toàn đơn vị.