Ngành cấp nước thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

SGGP
Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Dương Hồng Đệ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Dương Hồng Đệ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

Tham dự hội nghị có các cán bộ chủ chốt của Sawaco, các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc Sawaco và các báo cáo viên Sawaco.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco Dương Hồng Đệ đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, các đại biểu đã nghe triển khai kế hoạch của Đảng ủy Sawaco về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên.

HÀ ANH

Các tin, bài viết khác