Ngành cấp nước thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

SGGP
Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Dương Hồng Đệ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Dương Hồng Đệ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

Tham dự hội nghị có các cán bộ chủ chốt của Sawaco, các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc Sawaco và các báo cáo viên Sawaco.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco Dương Hồng Đệ đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, các đại biểu đã nghe triển khai kế hoạch của Đảng ủy Sawaco về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên.

HÀ ANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chuyển đổi số giúp nhân viên ngành nước dễ dàng liên kết dữ liệu tại hiện tường, từ đó xử lý kịp thời các sự cố về nước

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Chuyển đổi số sẽ giúp các đơn vị trong ngành hạ tầng kỹ thuật dễ dàng liên kết dữ liệu và xử lý yêu cầu trên công trường khi có cập nhật mới nhất. Đồng thời, giúp tính toán về vật liệu xây dựng, thời gian thi công, kỹ thuật thi công, tối ưu hóa sức lao động và tận dụng tối đa nguồn lực, nhân sự ở những công trình quy mô lớn. Với những doanh nghiệp trong ngành hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số là bước đi sống còn, quyết định thành công cho doanh nghiệp trong tương lai sắp tới.