Ngành cấp nước TPHCM tuyên dương 138 điển hình học tập Bác

SGGP
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Ngành cấp nước TPHCM tuyên dương 138 điển hình học tập Bác

Thực hiện chủ đề năm 2019, - “Năm đột phá về cải cách hành chính” của TPHCM, Đảng ủy Sawaco thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, nâng chất phục vụ khách hàng và đời sống tinh thần, vật chất của người lao động; xây dựng phong cách làm việc phục vụ khách hàng của người lao động theo nội dung 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách ngành cấp nước.

Ngoài ra, cấp ủy cơ sở cũng chủ động chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân gắn với nội dung đột phá. Đó là việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu, cải cách thủ tục hành chính, nâng chất phục vụ khách hàng; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn tại của các đơn vị, mang lại niềm tin cho đảng viên, người lao động và khách hàng. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, động viên thi đua sản xuất, kinh doanh gắn với các sinh hoạt chính trị. Qua đó đã lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả thiết thực.

Năm 2019, ngành cấp nước TPHCM có 100 tập thể, 290 cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 39 tập thể và 99 cá nhân khen thưởng cấp tổng công ty; 2 tập thể và 3 cá nhân nhận giấy khen, bằng khen cấp thành phố. Đồng chí Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy Sawaco, ghi nhận, đây là những điển hình đã cố gắng vượt khó, sáng tạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu cung cấp nước sạch cho người dân thành phố, đảm bảo 100% hộ dân sử dụng nước sạch, hoạt động cấp nước an toàn.

Dịp này, Đảng ủy Sawaco đã biểu dương 138 tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐINH BÍCH

Các tin, bài viết khác